Sfinxen är på spåret

22 mars, 2019

Nu har Lunds sju spårvagnar fått sina namn. De ska heta Sfinxen, Lindeman, Blåtand, Brandklipparen, Inferno, Saxo Grammaticus och Åsa-Hanna. Det berättade Lundaprofilen och juryns talesperson Johan Wester under ett pressmöte fredagen den 22 mars.

Sju teman ligger till grund för spårvagnarnas namn: kunskap – Sfinxen, humor – Lindeman, innovation – Blåtand, historia – Brandklipparen, kultur – Inferno, internationell – Saxo Grammaticus och ungdom – Åsa-Hanna.

Namnen utgår från sju teman. Kunskap – Sfinxen, humor – Lindeman, innovation – Blåtand, historia – Brandklipparen, kultur – Inferno, internationell – Saxo Grammaticus och ungdom – Åsa-Hanna.

- Man kan också säga att vagnarna utgörs av en häst, en innovation, ett sagoväsen, en fiktiv karaktär, två boktitlar och en gammeldansk. Spårvagnarna har fått namn som indirekt beskriver Lunds väsen och personlighet och alla har en lika lokal som internationell eller nationell förankring. Eftersom namnen speglar olika teman går det att fylla med massor av exempel och i princip berätta hela Lunds historia med. Det har varit ett fantastiskt kul arbete som jag hoppas ska glädja många och länge, säger Johan Wester.

Efter en omfattande mängd medborgarförslag – nära 500 namn, fick Skånetrafikens namnjury i uppdrag av kommunstyrelsen att gå vidare med underlaget och ta fram de sju namnen.

- Att namnen på spårvagnarna har tagits fram tillsammans med lundaborna är särskilt roligt och jag hoppas att det bidrar till att fler Lundabor vill åka spårvagn. Jag ser fram emot ett gott samarbete med Lunds kommun för att så många som möjligt ska vilja och kunna resa med Skånes första spårvagnar, säger Citat Carina Zachau (M), kollektivtrafiknämndens ordförande.

Sedan tidigare har Pågatågen namn med Skåneanknytning, nu har spårvagnarna fått namn med lundaanknytning.

- Det var viktigt för oss att de sju spårvagnarna skulle få egna, unika namn som symboliserar Lunds essens. På så sätt knyter vi ihop spårvägen med stadens karaktärsdrag. Samtidigt finns det en stor storytelling-potential i namnen med alla möjligheter att lägga till och vidareutveckla berättelsen om Lund över tid, säger Christina Elwing, varumärkesstrateg, Skånetrafiken.

- Det är väldigt roligt att se vilket stort engagemang och kunskap Lundaborna bidragit med under processens gång. Namnen som spårvagnarna nu får, visar på en stark koppling till Lund, både den nutida, framtida och historiska, säger kommunstyrelsens ordförande i Lund, Philip Sandberg (L).

Kunskap – Sfinxen
• Ett kvinnligt sagoväsen.
• Internationellt, mytologiskt väsen som symboliserar visdom och makt.
• Lokal – när universitetet invigdes av kung Oscar II, 1882, stod fyra sfinxer på taket.
• Symbol och skyddshelgon för Boelspexarna.

Humor – Lindeman
• En fiktiv karaktär.
• Nationell – Hasse Alfredsons älskade karaktär.
• Lokal – Lundastudenten och spexaren Hasse Alfredson representerar lundahumorn – vänlig, hisnande, improviserad, inte högtravande, folklig men intelligent.
• Lindeman-karaktären lär dessutom ursprungligen ha varit baserad på Hasses gode vän och den i Lund världsberömde spexaren och historieberättaren Folke ”Spuling” Lindh.

Innovation – Blåtand
• En innovation.
• Internationell – Bluetooth-teknologin standard för trådlös kommunikation och används över hela världen.
• Lokal – Uppfanns på slutet av 90-talet av en Lundaprofessor i elektro- och informationsteknik, Sven Mattisson, som då jobbade på Ericsson.
• Harald Blåtand grundade inte Lund men var far till Sven Tveskägg som gjorde det.

Historia – Brandklipparen
• En häst.
• Internationell – Karl XII legendariska häst.
• Lokal – Karl XII styrde Lund 1716-1718 vilket innebär att Lund därmed i praktiken både varit Sveriges och Danmarks huvudstad.
• En skröna hävdar att Brandklipparen dessutom är begravd på Katedralskolan, där kungen bodde i hörnhuset. Det finns dock många som gör anspråk på var Brandklipparen ligger begravd.
• Lund är dessutom en hästmetropol. År 1661 blev Flyinge ett statligt stuteri på initiativ av Karl X Gustav.

Kultur – Inferno
• En boktitel.
• Internationell – Inferno skrevs på franska 1897 av Sveriges mest kände författare och dramatiker, August Strindberg.
• Lokal – Strindberg skrev Inferno på Grönegatan under de två åren han bodde i Lund.
• Strindbergs resor till Europa, utgick från och landade ofta i Lund. Det var i Lund Strindberg skrev Inferno och försökte göra guld. Han lärde känna Emil Kleen och Bengt Lidforss. En svensk världskändis i Lund med en tydlig koppling till Europa.
”Lund, den lilla hemlighetsfulla staden, som man aldrig blir klok på; sluten, ogenomtränglig; vänlig, men inte med öppna armar; allvarlig och arbetsam som ett kloster, dit man icke går in godvilligt, men ändå lämnar med saknad; som man tror sig kunna fly, men dit man kommer igen.” (Strindbergs förord till Axel Wallengrens skrifter 1901, saml skr 54, sidan 336).

Internationell – Saxo Grammaticus
• En gammeldansk
• Internationell – Saxo är en dansk författare och historieskrivare som levde fram till cirka år 1214. Skrev dansk rikshistoria i 16 böcker, Gesta Danorum, danernas historia, som var ett vetenskapligt verk på den tiden (1200-talet). Saxo skrev förlagan till Hamlet (Amlethus), som inspirerade Shakespeare.
• Lokal – Lund har varit ickesvensk i nära 670 år. Saxo jobbade under flera år i Lund som historieskrivare åt den danske ärkebiskopen Absalon. Han var möjligtvis lärare på Katedralskolan/Domskolan.

Ungdom – Åsa-Hanna
• En boktitel.
• Nationell – Åsa-Hanna är författaren och journalisten Elin Wägners genombrottsroman som kom ut 1918. Elin Wägner var pionjär i egenskap av kvinnosaksföreträdare, fredsaktivist och miljökämpe. Hon var den andra kvinnan som valdes in i Svenska Akademien. Mest känd har hon blivit för sitt engagemang för kvinnlig rösträtt och för att hon var med och grundade Rädda Barnen år 1919.
• Lokal – Elin föddes 1882 på ovanvåningen i Privata Elemantarskolan i Lund. Skolan låg vid Vårfrugatan där Botulfsplatsen nu ligger och flyttades senare och är idag det som kallas Spyken. Hon levde stora delar av sitt liv i Småland men ligger begravd på Norra Kyrkogården i Lund.

Fakta

Efter en omfattande mängd medborgarförslag – nära 500 namn, fick Skånetrafikens namnjury i uppdrag av kommunstyrelsen att gå vidare med underlaget och ta fram de sju namnen. Juryn har utgått från krav, önskemål och värderingsord från Skånetrafiken, Region Skåne och Lunds kommun. Utifrån det har juryn satt sju grundkriterier för namnen som i sin tur utmynnat i sju teman. De är baserade på Lunds unikitet, vad som kännetecknar Lund och lundaborna. Juryn består av Skånetrafikens projektledare för hela det omfattande spårvagnsprojektet, Håkan Henmyr, Skånetrafikens varumärkesstrateg Christina Elwing samt Johan Wester, Skånemotor.

Krav, önskemål och kriterier

• Namn som representerar eller symboliserar Lunds karaktär.

• Namnen ska tillsammans bilda en helhet som säger något om Lund som plats – i historien och i framtiden.

• Vi ska beakta jämställdhetsaspekten.

• Vi ska kontakta anhöriga om namnförslaget tillhör en person som avlidit de senaste decennierna för godkännande.

• Får inte heta som Pågatågen.

Juryns kriterier och utgångspunkt som leder till sju teman

  • Substantiv, adjektiv och verb. Lunds unikitet – vad kännetecknar Lund och lundaborna? Vad gör lundabor?
  • Namnen ska vart och ett utgå från de sju temaorden.
  • Namnen ska ha internationell, nationell och lokal koppling.
  • Namnen kopplar inte bara till den som bott i Lund i hela sitt liv.
  • Namnen ska ha travhäst- och hashtag-kvalitet.
  • Undvika standard – kännas kreativt.
  • Undvika för stark individkoppling – betona symboliken.
  • Prioritera storytelling-potential.