Så här tänkte kommunen kring spårvägshållplatsen Telefonplan

12 februari, 2019
Bild för - P4S_2874.jpg

Telefonplan. Så ska den framtida spårvagnshållplats som ersätter busshållplatsen Höjdpunkten heta. Namnet har engagerat många Lundabor.

Men hur kom kommunen fram till just det beslutet? Det förklarar stadsingenjör Jonas Andréasson: Skälet för namnbytet var att det tidigare inkommit olika önskemål om att byta namnet. Dessutom ligger inte hållplatsen på en geografisk höjdpunkt.

Det fanns således olika anledningar att byta namn på hållplatsen i samband med spårvägsprojektets genomförande. ”Telefonplan” förklaras med ”telefon” - grekiskans tēʹle, ’fjärran’, och phōnēʹ, ’röst’, ’ljud’ - och ”plan” som i vårt fall syftar på att man har en plan (syftar på ’planering’).

Norr om hållplatsen har Ericsson Mobile Communications, senare även Sony Ericsson haft sin produktledning. I princip har alla telefoner planerats härifrån – koppling till ordet ’plan’ i Telefonplan.

Det har föreslagits att man skulle lyfta ”Blåtand” – eller ”Bluetooth”– istället. Det hade då varit ett val bland andra intressanta uppfinningar. Bluetooth i nuläget den mest kända. Kung Harald Blåtand har inspirerat namnsättningen av teknologin och finns även med i Lunds gatunät i form av Harald Blåtands gränd.

Vid namnsättning av gator, kvarter, parker, platser mm, följer kommunen lagar och regler. Namnsättningen lyder under kulturmiljölagen. Lantmäteriet är nationell ortnamnsmyndighet. Man tillämpar god ortnamnssed, vilket är rutiner utgivna av det nationella ortnamnsrådet. Lokalt följer namngivningen den kommunala namn- och adressnummerstadgan, beslutad av kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden fattar beslut i namnfrågor. Föredragande i namnfrågor är Stadsingenjören. Referensgruppen för namnärenden hjälper till i namngivningen ofta kopplat med för uppgiften särskilt tillsatta arbetsgrupper. Vi fångar alltid upp önskemål vid namngivning.

”Telefonplan” följer reglerna, är enkelt uttalbart och har förankring till platsen.

Man skall läsa förklaringen som platsen där man skapat planer för att få till röst att höras fjärran. Blåtand finns redan i form av Harald Blåtands gränd. Telefon är ett tidlöst ord med en vidare betydelse än Blåtand trots att vissa ser en gammal backelittelefon framför sig. Vi ”lägger på luren” även på våra mobiler även om det inte finns någon telefonlur.

Kommunens namnsättning av platser utgör grund till Skånetrafikens namnsättning av hållplats i detta fall. Det behöver formellt sett inte vara samma namn, men här ville man ha hjälp att hänga upp sitt hållplatsnamn på något bättre än Höjdpunkten.

Att ”Telefonplan” redan finns tyckte vi inte hade någon negativ betydelse. Många ortnamn förekommer på flera ställen. T ex ”Stockholm” får 78 svar i ortnamnsregistret.

Vi har talat med Stockholms stad och de har inget emot att platserna i Hägersten och Lund har samma namn. Roligt vore om det på varje Telefonplan skulle finnas en gammaldags telefonkiosk med direktförbindelse?