Res med spårvagnen dit nosen pekar

1 juli, 2019

Vid universitetssjukhuset har nu busshållplatsen öppnat. Busshållplatsen och spårvägens hållplats mitt emot har helt nya väderskydd, unika för Lund.

Väderskyddens trädetaljer är byggda av miljöklassade Organo Wood.

Väderskydden är tillverkade av danska Veksö och designen är framtagen av Sweco tillsammans med Skånetrafiken. Spårvägens väderskydd är ännu inte helt färdigbyggt. Bland annat ska glas och informationsteknik sättas dit. Trafikstart blir det först i augusti 2020 när spårvägens depå är klar och vagnarna har testats.

Christoffer Fransson är projektledare Kundmöte på Skånetrafiken.

När busshållplatsen hade öppnat var personal från Skånetrafiken på plats för att bjuda på kaffe och då var även Christoffer Franson där. Christoffer är projektledare Kundmöte på Skånetrafiken.
- Det är alltid givande att möta människor och få prata med dem. För resenärerna är det viktigaste att kollektivtrafiken fungerar och de hittar, men jag tror ändå att många uppskattar att vi gör det estetiskt tilltalande och funktionellt vid hållplatserna.

Visionsbilden visar väderskyddens design.

Spårvägens väderskydd liknar busshållplatsens, men den ena gaveln har en rolig detalj i form av en spårvagnsnos. Spårvagnsnosen visar färdriktningen dit spårvagnen ska gå.

Väderskydden är konstruerade av stål, glas och trä.

Väderskydden består av ett modulsystem i stål, glas och trä. Träet heter Organo wood och är ett miljöklassat virke som är utvecklat för att klara utsatta miljöer. Både väderskyddens tak och bänkar är tillverkade i trä. Bänkarna har armstöd för att det ska vara lättare för äldre personer att resa sig. De flesta väderskydden är byggda av sju moduler, men sjukhusets är längre – 36 meter – och det har nio moduler. Ändhållplatsen vid ESS får till att börja med fem moduler, men kan byggas ut när allt fler reser till forskningsanläggningen och forskarbyn Science Village som ska byggas mellan MAX IV och ESS. På taken till väderskydden växer sedum, som tar hand om regnvatten.

Takhängda skärmar visar tider för de olika avgångarna och resenärer kommer att så småningom att få tillgång till interaktiva informationsskärmar. På busshållplatsen vid sjukhuset fungerar redan wifi. Det ska sedan finnas i alla väderskydd.

Takhängda skärmar visar information om anslutande trafik.

De resterande väderskydden sätts upp under hösten och fram till april 2020. Förutom Universitetssjukhuset har spårvägen ytterligare åtta hållplatser från Lund C till ESS.

Christoffer Fransson är stolt och glad över väderskydden och har läst och hört positiva kommentarer där resenärer tycker att väderskydden är genomtänkta och tilltalande.

- Väderskydden är platsbyggda för varje läge. Marken lutar mer än vad du tror i Lund. Vår ambition är att väderskydden ska tillföra något nytt till staden och att de ska passa in i stadsbilden. Vi vill att väderskydden gestaltning ska ge en upplevelse av ett flöde och att vara på väg. Det ska också vara ett upplyst ställe, där du känner dig trygg.

Text/foto: Kristina Strand Larsson
Visionsbild: Skånetrafiken och Sweco