På söndag öppnar den nya busshållplatsen vid Universitetssjukhuset

14 juni, 2019

Nu börjar det bli tydligt att spårvägsbygget går mot sitt slut, när stadsytorna, som i flera års tid har varit upptagna av byggarbeten, återlämnas till Lundaborna. På söndag, den 16 juni, i samband med Skånetrafikens tidtabellsskifte, öppnar den nybyggda busshållplatsen Universitetssjukhuset på Getingevägen.

Det blir fyra nya busshållplatslägen - två på kyrkogårdssidan och två - i mittensektionen. Foto: Christoffer Fransson, Skånetrafiken.

Väderskyddsdesignen bygger på ett helt för Skånetrafiken nytt koncept som kommer att framförallt användas i spårvägsstråket. Väderskydden består av ett modulsystem i stål, glas och trä. På taket växer sedum, de takhängda skärmarna visar tider för de olika avgångarna och resenärer kommer att så småningom få tillgång både till interaktiva informationsskärmar och till wifi. Under senhösten kommer Skånetrafiken att också testa att värma upp en av hållplatserna med infravärme. Blir resultatet lyckat så kommer värmen att installeras på fler hållplatser.  

- Under byggtiden för spårvägen har vi parallellt jobbat med att ta fram och utveckla detta designkoncept för hållplatserna. Jag känner mig otroligt stolt och glad för att nu kunna presentera resultatet. Jag hoppas att våra resenärer kommer att uppskatta det minst lika mycket som jag gör, säger Skånetrafikens projektledare för Kundmöte, Christoffer Fransson.

I samband med att hållplatsen Universitetssjukhuset öppnar, öppnas också Getingevägen mellan Kung Oskars väg och Baravägen för allmän trafik. Gatan är dock inte helt färdigbyggt ännu. Det återstår en del arbeten med att riva de provisoriska hållplatslägen och återställa gång- och cykelvägen vid kyrkogårdssidan. Även arbetet med spåret och kringytorna fortsätter under sommaren.   

Hållplatsen Universitetssjukhuset är en av Skånes största mål- och bytespunkter. Den trafikeras av fem stadsbusslinjer, åtta regionbusslinjer och två Skånexspressenlinjer. När går din buss? Se i Skånetrafikens app eller på skanetrafiken.se.

Här hittar du terminalkartan för hållplatsen Universitetssjukhuset (pdf).

Mer information om trafiken och bygget finns på byggsidorna.


Väderskyddet för spårvagnarna har redan kommit på plats vid Universitetssjukhuset och kommer att monteras på plats på resten av sträckan under hösten. Foto: Kristina Strand Larsson.