Ögonblicksbilder från spårvägsbygget vid MAX IV

20 mars, 2019
Bild för - P4S_8247.jpg

Så här ser det ut i spårvägsbygget vid forskningsanläggningen MAX IV. Här ska det ligga en spårvägshållplats och på platsen står också en av spårvägens fyra likriktarstationer.

I spåret mot södra Brunnshög är kontaktledningsstolparna placerade i mitten av spårvägen. Mer om kontaktledningsstolparna, deras funktion och placering kan du läsa om i en tidigare intervju med bygglefaren Bertil Dahlgren.

Vi har börjat förbereda för hållplatsen och har bland annat satt taktila plattor som ska underlätta tillgängligheten för dig som inte ser så bra. De taktila plattorna består av järnplattor med skåror som kan följas av dig som har ledkäpp eller knoppar som står upp och som signalerar att här ska du stanna. Plattorna har en kontrasterande mörk färg mot den ljusa stenen.

De taktila plattorna är av järn och har skåror som kan följas av den som har ledkäpp eller knoppar som står upp och som signalerar att här ska du stanna. 

Belysningsstolparna är monterade och vi har börjat sätta upp de åtta meter höga kontaktledningsstolparna.

Kontaktledningsstolparna är 8 meter höga och målade i den grå färgen RAL 7021. Bilden är från den blivande spårvägshållplatsen vid MAX IV.

Räddningsvägen vid sidan av spårvägen är asfalterad och vi håller också på att lägga jord i spåret för att sedan rulla ut gräs. Gräset har vuxit på Österlen. Kullarna av jord som ligger vid spåret ska bli en fortsättning på den böljande parken som redan finns vid MAX IV. Plantering sker senare i vår.

Kullarna av jord som ligger vid spåret ska bli en fortsättning på parken vid MAX IV.

Spårvägen sträcker sig grön och gräsbevuxen in mot centrala Brunnshög.

Den vita linjen i granit avgränsar spåret mot gång- och cykelväg och räddningsväg.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.