Nya sätt att ta sig fram i staden

25 februari, 2019
Bild för - P4S_5206.jpg

För inte så länge sedan kom de första el-scootrarna till Lund. Sedan tidigare finns det hyr-cyklar utplacerade på flera ställen och 2020 får staden en spårväg. Vad kommer sedan?

Per Eneroth är gatuchef i Lund.

Det vet vi inte. Konsten är att bygga en stad som är flexibel nog att härbärgera olika framtida fordon och strukturerad nog att alla har en säker plats i gatunätet.
- Länge har vi sett att all trafikplanering har handlat om att kategorisera olika trafikslag som gång, cykel, buss och bil. Färdmedlen har separerats i filer med hårda kantstenar emellan. Sedan ska det hålla i hundra år, säger Per Eneroth som är gatuchef i Lund.

Här på Lund C kan du välja fortskaffningsmedel - hyrcykel, el-scooter eller regionbuss.

För ungefär femton år sedan började dock gränserna luckras upp, menar Per Eneroth. Vi fick skateboards, segway och bilar som körde i 30 kilometer i timmen. Var hörde de hemma? I dag har den allt snabbare tekniska utvecklingen tillsammans med delningsekonomin ytterligare accelererat förändringen när det gäller nya fordon och valbarheten är stor.

I Brunnshög sträcker sig den gräsbevuxna spårvägen  mellan forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

- Det finns de som säger att spårväg är en gammal teknik, men det är en äldre teknik som har utvecklats. Snart kommer Lund att ha ett spår och ett nytt modernt transportmedel i staden.

Spårvägen går längs Getingsvägen och ner mot Bredgatan för att svänga in på S:t Laurentiigatan och avslutas på Clemenstorget där spårvägshållplatsen Lund C ska ligga.

När städer bygger nya gator, torg och vägar i dag behöver de vara mer anpassningsbara än tidigare. Olika sätt att förflytta sig måste samsas.
- Nu behöver vi erbjuda fler gemensamma miljöer. Vi tar ibland bort kantstenen som separerade trafikslagen och bygger så kallade ”shared spaces”, ytor som delas mellan till exempel gående och cyklister. Även vi människor ändrar vårt sätt att ta oss fram under vår livstid. Barnvagn, skateboard, cykel och rullstol kan användas av samma person, säger Per Eneroth.

Både hyrcyklar och el-scootrar ägs av företag som placerar ut dem i städer.

De nya fordonen, som till exempel el-scootrarna, sätter kommunens roll på prov. Både hyrcyklarna och el-scootrarna ägs av företag som placerar ut dem i städerna. Vad är kommunens ansvar och vad är företagens?
- Kommunen är positiv till nya icke fossilbränsledrivna transportmedel. Det är också kommunens ansvar är att tillhandahålla en allmän miljö där alla kan vistas på lika villkor. Vi får inte framhäva någon leverantör på bekostnad av andra och företagen måste följa kommunens regler. En mix av olika fordon är önskvärd och ju miljövänligare de är desto bättre. Människor kommer alltid att ha olika behov, säger Per Eneroth.

Många ställer sina cyklar på cykelparkeringen vid Clemenstorget. Inom ett par år ska det byggas ett underjordiskt cykelgarage vid Lund C. 

Något många talar om i dag är självkörande bilar. När kommer de och hur kommer det att bli? Per Eneroth vill inte spekulera i när de självkörande bilarna anländer på våra gator, men tänker att de kanske först kommer att används till rutinrutter på väldefinierade sträckor. Helt plötsligt kan dock tekniken utvecklas och det går snabbare än väntat. Eller så kommer det något helt annat. De självkörande bilarna måste anpassa sig efter gatumiljön, inte tvärtom. Staden kan kanske erbjuda linjer, laddningstationer och liknande, men kommunens uppgift är att bevaka den allmänna platsen på gator, vägar och torg och se till att de tillhör alla.

Är vi på väg tillbaka till en stad där gående har större utrymme?

CitySwan heter armaturen till spårvägens belysningstolpar. Den nya belysningen är monterad på S:t Luarentiigatan där spårvägen sträcker sig med Allhelgonakyrkan i fonden.

- Innan de bensindrivna bilarna kom på 1900-talet var det mer rörelse på gatorna och gående hade ett större utrymme. Kanske kommer vi tillbaka till ett gatunät där människorna är i fokus?

Text/foto: Kristina Strand Larsson.