Ny broschyr med texter om spårvägens roll i stadsutvecklingen

4 september, 2019

I broschyren Spårväg Lund C - ESS. Texter om stadsutveckling, hållbarhet och resande i Lund, del II, har vi samlat texter som på olika sätt belyser spårvägens betydelse för staden och regionen.

Broschyren ger ingen heltäckande bild utan erbjuder inblick i bakgrund, process och framtidsvisioner. Staden Lund är inne i en tillväxtfas och staden ska växa hållbart. Vi gör plats för fler.

Här finns häftet i en lågupplöst pdf att läsa eller ladda ner: sparvag_lund_c_ess_stadsutvecklingII_webblowres.pdf

Här finns häftet i en högupplöst pdf att läsa eller ladda ner: sparvag_lund_c_ess_stadsutvecklingII_webbhighres.pdf

I slutet av sommaren 2019 är Lunds spårväg nästan färdigbyggd. Nu återstår bara besiktningar, vissa elarbeten samt justeringar av anläggningen. Dessutom görs tester av spårvagnarna och montering av väderskydd till spårvägens hållplatser. Den 16 augusti 2020 blir det trafikstart.

Spårväg Lund C – ESS är en satsning på hållbar stadsutveckling och ett miljövänligt och genomtänkt resande. Spårvägen byggs i ett stråk som redan idag är regionens största arbetsplats för kunskapsbaserade verksamheter. 30 procent av kommunens utbyggnad fram till 2050 planeras i området längs spårvägen. Kunskapsstråket – som går via universitetsområdet, Skånes universitetssjukhus, Ideon och Medicon Village – är kopplingen mellan Lunds historiska centrum och den nya stadsdelen Brunnshög. Här kommer spårvägen att utgöra ryggraden. I området finns i dag cirka 25 000 arbetsplatser och nästan 30 000 heltidsstudenter, vilket gör det till regionens största arbetsplats för kunskapsbaserade verksamheter.

I detta häfte har vi samlat texter som på olika sätt belyser spårvägens betydelse för staden och regionen. Broschyren ger ingen heltäckande bild utan erbjuder inblick i bakgrund, process och framtidsvisioner. Staden Lund är inne i en tillväxtfas och staden ska växa hållbart. Vi gör plats för fler.

En tidigare broschyr finns publicerad och går att ladda ner här.