Nu börjar spårvägens byggstaket tas bort

14 augusti, 2019

Lunds spårväg är nästan färdigbyggd. Byggstaketen tas bort och gång- och cykelvägar öppnas efter hand. Område efter område lämnas tillbaka till Lundaborna. Planteringar, asfalt och gatsten i närheten av spårvägen är nya. Under marken ligger ett helt uppgraderat ledningsnät.

Så här såg det ut när vi rullade ut gräs i spårvägen vid Bredgatan - S:t Laurentiigatan i juli 2019.

Under sommaren har gräset som täcker spårvägen kompletterats och all gräsläggning är färdig. Spåret är grönt i hela sträckningen, utom på hållplatserna och S:t Laurentiigatan där det är gatsten. Gräset har vattnats under sommaren för att etablera sig. Kontaktledningarna är uppe och nu återstår en del justeringar och provningar.

Kårhusplatsen öppnar innan studenterna kommer

- Under sommaren har vi jobbat med att sätta tegel på torget vid Kårhusplatsen på LTH, Lunds Tekniska Högskola. Det arbetet pågår. Nästa vecka, i vecka 34, ska vi asfaltera det sista och sedan öppna innan alla nya studenter kommer. Vi har också tagit bort den provisoriska busshållplatsen vid Sofiagrillen vid universitetssjukhuset och återställer cykelbanan på platsen. Dessa arbeten blir färdiga denna vecka, säger Anders Kjelsson, byggledare för Lunds kommun.

Passager har fått vita spårvagnssymboler

Spårvägens medarbetare återställer efter hand marken intill de fastigheter som gränsar till spåret. Den här veckan görs den sista asfalteringen på Partikelgatan och Odarslövsvägen. Här och på Utmarksvägen ska sedan vägmålningar och trafiksignaler komma på plats. Spårvagnssymbolerna i alla korsningar är klara. Spårvägen har ett trettiotal passager med vita symboler från varje håll.

Belysning och el-arbeten återstår

Det som återstår att göra är att färdigställa belysningen längs hela spårvägssträckan och det kommer att göras i augusti-september. Även en del el-arbeten och inkopplingar görs under hösten. Byggstaketen tas bort efter hand med start på S:t Laurentiigatan, som har varit öppen sedan i juni.

Cykla till Solbjer

- I vecka 34 öppnar vi gång- och cykelvägarna upp till Solbjer i södra Brunnshög. Öppningen av Getingevägen samt Sölvegatan från Ideontorget till Solbjer sker först om några veckor. Trafiksignalerna i sjukhuset ska också kopplas in senare. Under hösten ska vi besiktiga anläggningen. Före slutbesiktning görs flera delbesiktningar. I oktober börjar Region Skåne montera väderskydden till hållplatserna. Det arbetet pågår sedan under vintern och början av våren, säger Anders Kjelsson.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.