Medarbetare ska utbildas i spårvägens skötsel

19 augusti, 2019

I slutet av sommaren är spårvägen färdigbyggd och sedan ska anläggningen besiktigas och testas. Även spårvagnarna ska provas på spåret innan det blir trafikstart den 16 augusti 2020. En spårväg ska skötas och tas om hand på bästa sätt och till hösten startar de första utbildningarna för personal.

Magnus Jönsson är driftsansvarig för spårvägen i Lunds kommun.

Magnus Jönsson är driftsansvarig för spårvägen i Lunds kommun. Kommunen äger själva spåret och anläggningen, medan Skånetrafiken har ansvar för trafiken och äger spårvagnar och depå.

Vad behöver man lära sig för att sköta en spårväg?
Beroende på vilka arbetsuppgifter du har, behöver du olika utbildningar. Personal på tekniska förvaltningen i Lunds kommun ska till exempel lära sig vilka regler som gäller för grävtillstånd och andra tillstånd när det gäller spårvägen. Det är också viktigt med en säkerhetsutbildning kring de strömförande kontaktledningarna. Du får inte utföra arbeten i närheten av ledningarna hur som helst, utan måste följa strikta regler kring säkerhetsavstånd, säger Magnus Jönsson.

Den gräsbeklädda spårvägen svänger i en mjuk kurva från Bredgatan ner mot S:t Laurentiigatan där spåret istället är täckt med gatsten.

Transportstyrelsen har fyra kategorier för personal som arbetar med spåranläggningar. Kategorierna har olika behörighet när det gäller att utföra arbeten i anslutning till spårvägen. Innan du går en utbildning blir du läkarundersökt och får göra syn- och drogtester. Drogtester görs sedan kontinuerligt och slumpmässigt. Detta sker också vid till exempel Göteborgs spårvägar.
- Spårvägens utbildning är upplagd på två dagar och den avslutas med ett kunskapsprov. Även entreprenören Infranord - som ska ha hand om spårvägens drift och underhåll - ska genomgå undervisning. De har dock redan baskunskaper eftersom de ansvarar för andra, liknande anläggningar. Markentreprenad på Lunds kommun har gatujour, så de får också en gå en kurs kring el-säkerhet, liksom Renhållningsverket, säger Magnus Jönsson.

Personal från räddningstjänsten har redan fått en första utbildning. Tio instruktörer gick en kurs i våras och de kommer sedan lära sina kollegor. Främst handlar utbildningen om anläggningskunskap och el-säkerhet och kommunen och räddningstjänsten har täta kontakter för att säkerställa att räddningstjänsten har den information/kunskap som de anser att de behöver.

I spårvägens depå kommer trafikledningen att sitta tillsammans med personal från CAF - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles – som tillverkar spårvagnarna och sedan har hand om deras underhåll. 

Vy – som tidigare hette Nettbuss – är de som anställer spårvagnsförare och personal till trafikledningen. Spårvägens trafikledning ska ha sin arbetsplats på spårvagnsdepån som ligger uppe vid forskningsanläggningen ESS på Odarslövsvägen i Brunnshög. Trafikledningen har ett egen utbildningspaket, men får också en kurs i spårvägens säkerhetsstyrning. Spårvagnsförarna får en lite kortare version av anläggningskunskap och säkerhetsstyrning. De får även annan utbildning i Vys regi. På depån sitter också personal från CAF - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles – som tillverkar spårvagnarna och sedan har hand om deras underhåll.

Vad är viktigast att lära sig?
Det beror på vilken grupp du tillhör och vilka arbetsuppgifter du ska ha. För dem som ska ha sitt arbetsområde i anläggningen eller i närheten av den, är det el-säkerhet och trafiksäkerhet, säger Magnus Jönsson.

 - Personal från räddningstjänsten har redan fått en första utbildning. Tio instruktörer gick en kurs i våras och de kommer sedan lära sina kollegor. Främst handlar utbildningen om anläggningskunskap och el-säkerhet och kommunen och räddningstjänsten har täta kontakter för att säkerställa att räddningstjänsten har den information/kunskap som de anser att de behöver, berättar Magnus Jönsson. 

Här kan du läsa mer om spårvägen och el-säkerhet:

Text/foto: Kristina Strand Larsson.