Mats går en utbildning om spårvägens säkerhet

4 oktober, 2019

Spårväg Lund C – ESS är snart färdigbyggd och nu pågår flera utbildningar för personal. En som går en kurs i spårvägens säkerhet är Mats Lawesson, driftsingenjör på tekniska förvaltningen i Lunds kommun.

Mats Lawesson är driftsingenjör på tekniska förvaltningen i Lunds kommun.

Entreprenören Infranord ska sköta spårvägens drift och underhåll och även deras personal utbildas i de regler som gäller för spårvägen i Lund. Det är också Infranords personal som har hand om bevakningen vid arbeten i närheten av spåret. Kommunens tjänstemän ska gå samma utbildning för att lära sig transportstyrelsens regelverk och hjälpa Infranords personal vid behov. Transportstyrelsen har fyra kategorier för personal som arbetar med spåranläggningar. Dessa kategorier har olika behörighet när det gäller att utföra arbeten i anslutning till spårvägen. Mats Lawesson har genomgått utbildningen till kategorin bevakare.
- Vi är ett tiotal tjänstemän som går utbildningen. Jag jobbar bland annat med att ge tillstånd till grävningar och asfaltbeläggningar och då måste jag känna till vilka regler som gäller, säger Mats Lawesson.

Här sträcker sig spårvägen längs Ideongatan. Den vita linjen avgränsar spårområdet.

Vita linjen är gränsen

Den vita linjen som avgränsar spårområdet är också en gräns när det gäller arbeten i närheten av spårvägen. Det kan gälla grävningar eller vägarbete och då måste entreprenören söka en trafikanordningsplan - eller TA-plan - via Lunds kommun samt ha kontakt med en bevakare.
- Framför allt handlar det om de säkerhetsregler som gäller för spårvägens strömförande kontaktledningar. En bevakare ska skydda dem som jobbar i eller i närheten av spåret och alla ska känna sig helt trygga. Bevakaren styr och varnar med hjälp av flaggor och kan också stanna vagnen i god tid vid behov, säger Mats Lawesson.
Utbildningen för bevakare är två dagar. Sedan måste du tjänstgöra regelbundet för att få behålla din legitimation. Det görs också noggranna läkarundersökningar av alla som går spårvägens säkerhetsutbildningar. Du måste vara över 18 år och ha körkort.

En spårvagnsskylt varnar i korsningen Ideongatan-Uardavägen-Telefongatan.

Grävtillstånd och trafikanordningsplan

Här ansöker om du om grävtillstånd och TA-plan.

Fakta spårvägens drift och underhåll

Kommunen äger själva spåret och anläggningen, medan Skånetrafiken har ansvar för trafiken och äger spårvagnar och depå. Entreprenören Infranord ska sköta spårvägens drift och underhåll. I Lund kommer deras uppdrag att innebära underhåll och drift av infrastrukturen, alltså räls, kontaktledning och likriktarstationer. De ska sköta om gräset i spårområdet, utföra besiktningar av anläggningen och hålla rent och snyggt längs spåren.

Här kan du läsa mer om spårvägens utbildningar.

Text/foto: Kristina Strand Larsson