Lund ska få ett eget Science Center

5 april, 2019

Har du besökt vetenskapscentret Universeum i Göteborg eller akvariet Den Blå Planet i Köpenhamn? Om ett par år får Lund sitt eget Science Center som ska ligga i forskarbyn Science Village mellan MAX IV och ESS.

Illustrationsplan över Science Village.

Science Center är just nu på planeringsstadiet, men redan i slutet av detta år startar två stora byggen i Science Village. Space ska bli ett gästboende för forskare samt en restaurang. Byggnaden blir fem våningar hög och omfattar drygt 7 000 m². Ungefär 170 rum för uthyrning och gemensamma ytor som kök och terrasser ska finnas för gästerna. Det andra projektet som ska byggstarta är The Loop, ett kontors- och möteshus med en konsertlokal. Huset byggs av Skanska inifrån och ut för att ge plats åt innovation, kreativitet och kultur.

Ulrika Lindmark är VD för Science Village.

- 2021 ska husen stå färdiga och då kan vi också åka spårvagn hit, säger Ulrika Lindmark som är VD för Science Village. Ulrika Lindmark arbetade tidigare med Triangeln-projektet i Malmö och minns fortfarande känslan när citytunnel var klar och hon tog rulltrappan direkt från tåget till jobbet. Likadant kommer det att bli för den som arbetar eller besöker forskningsanläggningarna eller forskningsbyn Science Village.

Här ska Science Village ligga och lite längre fram är spårvägens ändhållplats ESS - eller starthållplats - placerad. I bakgrunden ser vi byggkranar till bygget av ESS.

 Ibland är det svårt att tänka sig när byggtiderna är långa. Även om spårvägen blir allt mer tydlig i stadsbilden och står färdig sommaren 2019, blir det trafikstart cirka ett år senare och inga byggnader finns ännu i Science Village. Men Science Village tar allt mer form.
- Personal på tekniska förvaltningen i Lunds kommun håller nu på att projektera och planera den allmänna platsmarken som gator, torg och grönområden i detalj. Det ska bli väldigt roligt när vi får se hur det kommer att se ut. När Space och The Loop står klara 2021 ska också Rydbergs torg som ligger vid spårvägshållplatsen ESS vara färdigt, säger Ulrika Lindmark.

Ulrika Lindmark står på balkongen till Science Villages kontor, som ligger inne i centrala Lund.

Andra byggnader som ligger i planeringen är två nanolabb, ett flertal kontor och ett parkeringshus. Detaljplaner för dessa byggnader har vunnit laga kraft men och de kommer att byggas efter hand. Lunds universitet ska flytta sitt nanolabb till Science Village, det första i raden av verksamheter som ska flytta hit. Studenterna kommer enkelt att kunna ta sig till Science Village med spårvägen från Lunds universitets olika institutioner och Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Science Village ska bli ett verksamhetsområde och inte ett bostadsområde, eftersom gästforskarna inte bor här permanent. Ulrika Lindmark poängterar att Science Village ändå ska finnas till för den vanlige Lundabon som inte jobbar på forskningsanläggningarna eller vid universitetet. Hur gör man området lockande och intressant att komma till även utanför arbetstid?
- Förutom att skapa den bästa miljön för forskarna vill vi erbjuda kultur och rekreation. Här kommer konsertlokalen i The Loop och det 6 000 m² stora Science Center in. På Science Center ska vi bland annat visa forskningen som sker på MAX IV och ESS på ett spännande och pedagogiskt vis så att barn och ungdomar kan bli intresserade av vetenskap. 150 000 personer om året räknar vi med ska komma hit, säger Ulrika Lindmark.

Himmel över Science Village. 

Science Center finansieras delvis av överskottet från markförsäljningen på Science Village och en arkitekttävling pågår just nu. Fyra arkitektkontor tävlar och inlämningen kommer att ske i april. En jury gör sedan bedömningen vilket av förslagen som koras till vinnare.

Science Village kommer att bli ett område med mycket grönska. Vindarnas park - som egentligen är en botanisk skog - är redan planterad och träden håller på att växa till sig. Att plantera parker först och bygga hus sedan blir allt vanligare för att ett område ska bli attraktivt med uppväxt grönska när människor och verksamheter flyttar in. Vindarnas park med sina sex hektar och 30 000 planterade växter kommer också att fungera som en plantskola eller växtbank till andra parker. Planeringen av Kunskapsparken som blir 21 hektar är nu på gång.

Träd från Clemenstorget har fått ett nytt hem i parkens entré mot Odarslövsvägen. 

Kunskapsparken gränsar till Science Village och ESS i nordväst, till övriga Brunnshögsområdet i sydväst och till Kungsmarken i sydost. Parken ska bli ett stort rekreationsområde med möjligheter till träning, vila och spännande aktiviteter. I centrala Brunnshög ska det skapas ytterligare en park - Nobelparken som blir 3,8 hektar stor.

Vindarnas park med sina sex hektar och 30 000 planterade växter kommer också att fungera som en plantskola eller växtbank till andra parker. 

- Ett annat spännande projekt som vi har på gång är Lab and beyond, där komikern och föreläsaren Johan Wester från Skånemotor och journalisten Folke Rydén har mött ett stort antal personer för att diskutera vad forskningsanläggningarna MAX IV och ESS egentligen betyder för Lund och hur man kan använda sig av anläggningarna väcka intresse för oss i världen. Johan Wester och Folke Rydén arbetar med att välja ut de 100 bästa idéerna. Detta kommer att vara klart i maj och sedan ska vi ta fram en plan på hur idéerna ska sjösättas, säger Ulrika Lindmark.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.