Juridisk granskning av kostnadsansvar mellan Lunds kommun och Kraftringen klar

10 december, 2019

En extern utredning har gjorts kopplat till spårvägsprojeket som gäller det slutliga kostnadsansvaret för Kraftringens del av projektet. Det handlar om flytten av Kraftringens ledningar som har genomförts till en högre kostnad än vad som låg i budgeten. Utredningens resultat innebär att Lunds kommun kommer stå för merparten av kostnaden. Lärdomen för Lunds kommun handlar om att även i avtalen med kommunala bolag säkerställa att de är precisa in i minsta detalj.

Det här är den andra externa granskning som har gjorts av projektet med anledning av att den faktiska kostnaden för spårvägen blir högre än vad som låg i planen. I maj 2019 gjordes en granskning av avtalen mellan Lunds kommun och Skanska, Region Skåne, Kraftringen och VA-syd av en extern konsult. Ett komplicerat projekt med många störningar – men med genomarbetade avtal och endast tre månaders förseningar blev då slutsatsen. I utredningen gavs också en rad rekommendationer, däribland att projektet bör genomföra en noggrann kontroll av olika kostnader.

I en första budgeterad uppskattning som gjordes 2015 skulle kostnaden för Kraftringens arbete i spårvägsprojeket uppgå till 30 miljoner kronor. Men den faktiska kostnaden landade på 68 miljoner kronor. Eftersom Lunds kommun och Kraftringen hade olika bilder av kostnadsansvaret bestämde sig Kraftringen och Lunds kommun gemensamt för att låta juridisk expertis göra en analys och ta fram förslag till ekonomisk slutuppgörelse. Efter denna står det klart att Lunds kommun kommer att ta 62 miljoner kronor av kostnaden. Detta då det efter prövningen är tydligt att de avtal som finns mellan Kraftringen och Lunds kommun inte kommer att ge kommunen möjlighet att driva frågan om större ersättning från Kraftringens sida vidare.

- Spårvägsprojektet har för Lunds kommuns del blivit dyrare, nästan 30 procent över budget, vilket inte är acceptabelt. Resultatet av den juridiska prövningen av Kraftringens kostnadsansvar är en i raden av missade prognoser. Vi arbetar på att framtida byggprojekt med samma entreprenadform ska lyckas mycket bättre, säger Jan Annerstedt (FNL), ordförande i tekniska nämnden.

- Lunds kommun blir den första kommunen i Sverige på 100 år som bygger ett spårvagnssystem utan att ha haft spårväg förut. Därför har det varit svårt att beräkna och fördela de kostnader som bygget har medfört. Jag är glad över att projektet nu är klart och att spårvagnstrafiken nästa år kan erbjuda ett attraktivt alternativ till bil och buss, säger Karin Svensson Smith (MP), oppositionsråd och andre vice ordförande tekniska nämnden.

Kraftringen är ett bolag som ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Lunds kommun har ett avgörande inflytande med 82,4 procent av aktierna. Spårvägen mellan Lunds central och ESS blir dyrare än den initiala bedömningen. Den ökade kostnaden för Kraftringens ledningsarbete väntas öka slutkostnaden för spårvägsprojektet med cirka 25 miljoner kronor jämfört med senast redovisade prognos. Slutkostnaden bedöms totalt landa på cirka 900 miljoner kronor jämfört med budgeten på 776 miljoner kronor.

- Lunds kommun kommer definitivt att ta med sig denna lärdom i kommande samhällsbyggnads- och infrastrukturprojekt, säger Mikael Fritzon, teknisk direktör.

Läs mer i pressmeddelande från Lunds kommun.