Infranord ska sköta spårvägen

22 januari, 2019

Lunds kommun har skrivit kontrakt med en entreprenör för drift och underhåll av spårvägen. Infranord som tidigare hette Banverket produktion, är ett statligt bolag som är specialister på drift och underhåll av järnväg.

I alla väderlekar ska Infranord ha hand om skötseln av spårvägen.

Infranord ansvarar också för skötseln av några spårvägslinjer i Stockholm. I Lund kommer deras uppdrag att innebära underhåll och drift av infrastrukturen, alltså räls, kontaktledning och likriktarstationer. De ska sköta om gräset i spårområdet, utföra besiktningar av anläggningen och hålla rent och snyggt längs spåren. Besiktningen är viktig för att garantera att anläggningen är säker för trafik och allmänhet. Genom att spårvägen besiktigas regelbundet bibehålls också värdet på anläggningen.

Magnus Jönsson, ansvarig för spårvägens drift och underhåll i Lunds kommun.

- Infranord ska ha jour och beredskap. Inom 30 minuter ska de kunna inställa sig för att till exempel laga en nedfallen kontaktledning, säger Magnus Jönsson, ansvarig för spårvägens drift och underhåll i Lunds kommun.

Infranord ska sköta om gräset i spårområdet, utföra besiktningar av anläggningen och hålla rent och snyggt längs spåren.

Infranords uppdrag startar nu med att de ska bygga upp en organisation för uppdraget, utbilda personal och skaffa maskiner och utrustning. Lunds kommun ska utbilda all personal i säkerhetsstyrning när det gäller just Lunds spårväg.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.