Vi förbereder för ett nytt trafikslag i Lund

11 november, 2019

Snart börjar spårvagnarna röra sig i stråket mellan Lund C och ESS och Lunds kommun uppmärksammar det i en informationskampanj.

Under denna vecka uppmärksammar vi Lunds nya trafikslag på stortavlorna på stan. Foto: Kristina Strand Larsson.

Den första vagnen kommer att levereras till Lund under våren 2020 och snart därefter börjar testkörning. Redan nu kör det andra spårgående arbetsfordon i stråket mellan Lund C och ESS och det bör man vara uppmärksam på. Både spåret och spårgående trafik är nya inslag i Lunds stadsbild och det behöver vi som rör oss i spårvägsstråket lära oss att samsas med.

Under vecka 46 pågår det en informationskampanj om Lunds nya trafikslag. Kärnan i kampanjen är en kort animerad film som förklarar spårvägens utformning samt hur man säkert korsar spåret som fotgängare, cyklist och bilist i passager och i korsningar. Filmen förklarar att alla trafikslag har sin egen plats i gaturummet och att trafikreglerna ska följas.

Filmen visas i kommunens digitala och sociala kanaler samt på Skånetrafikens skärmar i stadsbussarna. Kampanjen uppmärksammas även på stadstavlorna i Lund. Information om Lunds nya trafikslag finns också tillgänglig i broschyrformat.

Se filmen och mer information under fliken Nytt trafikslag.