Ideongatan öppnar för biltrafik

16 oktober, 2019
Bild för - P4S_7959.jpg

Fredagen den 18 oktober öppnas Ideongatan mellan Scheelevägen och Uardavägen återigen för biltrafik. Gatan – som tidigare hette Sölvegatan – har varit stängd under byggtiden för spårvägen. Ideongatan är den sista sträckan som åter öppnas efter att spårvägen har blivit färdigbyggd.

- Det känns mycket glädjande att åter öppna alla ytor som varit avstängda. Byggandet av spårvägen har varit påfrestande för alla som vistas i stråket och vi vill verkligen tacka för allt tålamod. Just nu pågår besiktningar av spårvägen och vi gör en del mindre justeringar. Förutom en spårväg i ett grönt stråk genom staden har Lundaborna också fått ett helt uppgraderat ledningsnät i spårvägsområdet, 300 nya träd längs sträckningen och nya gång- och cykelvägar, säger Pernilla von Strokirch, projektchef Spårväg Lund C för Lunds kommun.

Ideongatan öppnas någon gång under dagen den 18 oktober.