Hållbara Brunnshög byggs för människa och natur: Soldriven sopsug, odlingslotter och sociala mötesplatser

28 april, 2019

Om jag stöter på en främling i två olika miljöer, blir personen inte längre en främling. Genom att mötesplatser byggs in i stadsutvecklingen kan främlingar bli vänner.

I Brunnshög byggs bostadsrätter, hyresrätter och studentboenden. Här ska också finnas ett äldreboende och en förskola.

Den nya stadsdelen Brunnshög har höga hållbarhetsmål. Den ekologiska hållbarheten är kanske det vi talar mest om, men hållbarhet har ytterligare två dimensioner – ekonomisk och social.

Ekonomisk hållbarhet kan förklaras som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Ekologisk hållbarhet handlar om jordens ekosystem, om luft-, land- och vattenkvalitet, om ekosystemtjänster som pollinering och fotosyntes och en bevarad mångfald av arter. Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om människans behov och välbefinnande, om rättvisa, rättigheter och maktförhållanden.

Eva Rydén Dalman är arkitekt och projektchef för Brunnshögsprojektet. 

Den första varma vårdagen i Lund tar vi en promenad i Brunnshög tillsammans med Eva Rydén Dalman, som är projektchef för Brunnshögsprojektet. Eva är också arkitekt och tycker att de tre dimensionerna av hållbarhet hänger ihop.
- Social hållbarhet är svårare än att bygga energieffektivt. Ett sätt är att skapa både bostadsrätter och hyresrätter och att ha lägenheter i olika storlekar. Brunnshög får en blandad bebyggelse och dessutom service i form av äldreboende, förskola och en stor ICA-affär präglad av klimatsmarta lösningar och ekologiska varor, säger Eva Rydén Dalman.

I Deromes radhus har nya Brunshögsbor redan flyttat in.

Service på gångavstånd är en viktig ingrediens i social hållbarhet, liksom trygghet och öppna mötesplatser. Ett sätt att utforma trygga platser är att befolka gatorna med 24-timmars aktiviteter samt lägga husens entréer, fönster och balkonger mot gatan. Social hållbarhet innebär också möjlighet till kultur och rekreation i närheten och de boende ska ha möjlighet att göra saker tillsammans.

Att göra saker tillsammans är ett bra sätt att lära känna varandra, tycker Eva Rydén Dalman.

- Ett bra sätt att lära känna varandra är att odla tillsammans. Alla bostadshus i Brunnshög kommer att erbjuda de boende någon form av odling. I kojskogen, som är ett litet skogsparti i närheten, kan man bygga tillsammans eller bara leka i den hemlighetsfulla skogen. Här har även kulturen smugit sig in i form av konstnären Karin Wibergs skulpturer. De gömmer sig där du minst anar det, säger Eva Rydén Dalman.

I höstas ställde skultptören Karin Wiberg och fotografen Ida Magntorn ut inne i kojskogen i Brunnshög. Några av Karin Wibergs skulpturer gömmer sig kvar. Leta efter dem... Bilden är från utställningen.

Tre stor parker ska anläggas i Brunnshög. Vindarnas park vid Science Village, Kunskapsparken och Nobelparken.
I Brunnshög finns planer på praktikplatser och anställningar av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. I Svenska studenthus studentboende ska även nyanlända flytta in.
- Vi planerar för ett höghus i Brunnshög. Om huset får klartecken ska det innehålla en stor yta som ska upplåtas till föreningsliv och andra öppna aktiviteter. Här kanske det kan bli yoga och träffar för föräldralediga till exempel. Bland annat Svenska kyrkan är intresserad av att medverka. Det är viktigt att även skapa mötesplatser som inte är kommersiella, säger Eva Rydén Dalman.

Spårvägens hållplats Solbjer ligger i södra Brunnshög.

När det gäller den ekologiska hållbarheten så ar stadsdelen Brunnshög stränga miljökrav. Stadsdelen är fortfarande en byggarbetsplats, men i tre hus har människor redan flyttat in. Sedan tidigare finns det redan åtta bostadshus på Brunnshög. De byggdes 2007-2008 och ligger på Neversvägen. Nu får de fler grannar efter hand.
- De byggherrar som köper mark i Brunnshög gör en hållbarhetsöverenskommelse med Lunds kommun. Kommunen ställer inga krav, men de flesta byggherrar har egna miljöregler och i markanvisningstävlingarna sätter vi upp miljömål där vi frågar efter deras idéer. Många provar nya klimatsmarta lösningar som sedan används som referensprojekt, säger Eva Dalman.

Det 14 våningar höga hotellet Motel L ska ha 251 hotellrum och en skybar 127 meter över havet. Husbygget pågår för fullt och huset reser sig allt högre mot den blå himlen.

De olika byggnaderna har en palett av hållbarhetslösningar, men alla är anslutna till fjärrvärmen som återanvänder restvärme från forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Alla hus erbjuder de boende bilpool. Flera byggnader har solceller. Den som vill bygga i Brunnshög anger miljöklass utifrån olika kriterier och Brunnshög satsar på silver. Flera hus är Svanen-märkta. Sedan finns det också spetsprojekt som sträcker sig ännu längre när det gäller miljökrav.
En sådan byggnad är LKF’s Explorion, som ska inrymma 54 hyreslägenheter. El till Explorion produceras lokalt genom solceller och sparas i ett batteri i källaren. Överskottet säljs till Kraftringen. I huset ska det också finnas en tvättstuga med café och lägenheterna ska vara lätta att bygga om i framtiden.

I LKF's byggnad med hyresrätter ska det även finnas en förskola.

- Nu är det också säljstart för nästa projekt. I södra Brunnshög ska Solbjer Bostads AB bygga åtta miljövänliga och energismarta radhus. Med bland annat solceller och ultralåg fjärrvärme får varje plusenergihus låga driftskostnader. Varje hus ska ha en egen laddstolpe till elbil, elmoped eller elcykel, säger Eva Rydén Dalman.

Brunnshög är både en byggarbetsplats och ett hem.

Slättö ska börja bygga sitt hus Futura.

Under tiden vi gör intervjun kommer några personer fram och pratar. En pojke och hans farfar berättar att i Brunnshög finns Lunds bästa kottar. De är ute och samlar. Ett par som är ute och löptränar springer förbi och vill veta mer om det är att bo i Brunnshög. Två killar testar utegymmet. Allt detta händer på en halvtimme. Brunnshög blir en allt mer levande stadsdel.

Spårvägen sträcker sig genom Brunnshög. Gräset i spårvägen har växt på Österlen och ska ta hand om regnvatten. Gräset kan också bli ett hem för insekter.

Läs mer om Brunnshög.

Text/foto Kristina Strand Larsson.