Gräset kommer till stan i juli

12 juni, 2019

Den första veckan i juli rullar vi ut gräs i spårvägen vid Allhelgonakyrkan i centrala Lund. Spårvägen vid kyrkan är grön redan nu – men det är av ogräs som ska tas bort innan spåret täcks med jord och gräset läggs ut.

Genom LTH-parken vid Lunds Tekniska Högskola är spårvägen nu täckt med gräs.

Vit linje viktig för trafiksäkerheten

När jord och gräs kommer på plats höjs också marknivån i spåret. Den vita linjen av granit som avgränsar spåret mot gång- och cykelbanan, kommer dock att sticka upp 12 centimeter. Detta är viktigt för trafiksäkerheten och gör det tydligt var spårvagnarna går. Det blir enklare att cykla och gå på gång- och cykelvägar som löper intill spårvägen än i det gräsbeväxta spårområdet.

Granne med spårvägen är de som bor i Deromes radhus i södra Brunnshög.

Gräset växer i återanvänd jord

Området vid Allhelgonakyrkan och sjukhusområdet är de sista sträckorna på spårvägen som får gräs. Förutom S:t Laurentiigatan och spårvägens hållplatser - som har smågatsten mellan spåren – är hela Lunds spårväg täckt med gräs. Till spårvägen används riktigt gräs, inte konstgräs. Gräset har vuxit på Österlen. Nästan 40 000 kvadratmeter gräs kommer att rullas ut i spårområdet i Lund. Under gräset läggs en jordblandning som består av återvunnen från spårvägsbygget, kompostjord från Lunds kommuns kompostdepå samt en liten del sand. Här kan du läsa mer om återanvändning av jorden

Vid Allhelgonakyrkan växer det just nu ogräs - som nästan bildar en sommaräng. :) Innan jorden läggs i spåret och gräset rullas ut tas ogräset bort. 

Estetik, säkerhet och funktion är grundtankar för spårvägen

Spårvägsutformningen bygger på tre grundtankar – estetik, säkerhet och funktion. Gräs i spåret har många fördelar. Förutom att det är estetiskt tilltalande, absorberar gräs buller, binder partikelföroreningar, tar hand om dagvatten, ger ett svalare mikroklimat och en högre biologisk mångfald. Att låta spåret gå i gräs innebär att gräset tar hand om regnvatten som därmed inte belastar stadens dagvattensystem. Gräset minskar också värmen i staden sommartid. En asfalterad yta ökar stadens temperatur med cirka 3-4 grader.

Hela spårvägen i Brunnshög är täckt med gräs.

 

Vid forskningsanläggningen MAX IV har cirka 2 000 kvadratmeter ängsgräs såtts. Det är ett berikat gräs som har stort visuellt värde och som bidrar till biologisk mångfald.

Den 17 september blir det en spårvägsstafett längs sträckningen. Då springer du inte i gräset, utan på gång- och cykelvägar längs spåret. Läs mer om spårvägsstafetten och anmäld dig och ditt lag!

 

Gräset växer långsamt

När det gäller skötseln av gräset så är spårvägsgräset av långsamtväxande sort och det kommer att klippas precis som annat gräs som Lunds kommun sköter. Gräset har inga blommor och är tåligt med hänsyn till torka och användning.

Spårvägen är täckt med gräs fram till hållplatsen Solbjer i Brunnshög, där det är gatsten liksom i alla spårvägens hållplatser.

 

Lund först i Sverige med gräs i hela spårvägen

Lund är den första staden i Sverige där vi lägger gräs längs spårvägen i den här omfattningen. Gräs finns på mindre sträckor i Norrköping och Göteborg och i många städer i Frankrike finns moderna spårvägar med gräs i spåret.

Foto: Kristina Strand Larsson.

Gräset i Brunnshög lades ut en tidig, disig höstmorgon.