För fjärde året i rad- Lund bäst på hållbara transporter

3 juli, 2019

Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter. Priset delades under ett seminarium i Almedalen i Visby idag. Det är fjärde året i rad som Lund hamnar på första plats.

- Det är väldigt glädjande att vi återigen tilldelas detta pris! Det visar att klimatarbetet genomsyrar allt vi gör. Det finns ett stort engagemang för hållbar utveckling hos såväl medborgare som medarbetare i Lunds kommun, säger Inga- Kerstin Eriksson (C), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor.

I år är det sjätte året i rad som Lundaföretaget Trivector presenterar sin årliga kommunrankning som syftar till att lyfta fram de kommuner som kommit långt i arbetet med hållbara transporter. Rankningen tas fram med hjälp av ett verktyg som kallas SHIFT och bygger på enkätsvar och data från nationella databaser. SHIFT har tagits fram tillsammans med Trivectors partners inom EU.

Sammanlagt bedöms fem olika områden och Lund placerar sig högt inom tre av dessa och det är helheten som gör att Lund vinner rankningen. Enligt Trivectorhar Lund bland annat bra förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik, låga hastigheter inom tätorten och har de senaste åren kraftigt förbättrat arbetet med fossilfri fordonsflotta i kommunens egna verksamheter.

- Hållbara transporter är en strategisk viktig fråga för Lunds kommun. Att vi återigen vinner det här priset visar att vi lyckas ha fokus på våra utmaningar, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun.

Lund har enigt Trivector dock en bit kvar när det gäller digitalisering och samverkan när det gäller hållbara transporter.

- Nu ska vi fortsätta utveckla vårt arbete för gröna och hållbara transporter och göra kontinuerliga uppföljningar för att följa hur arbetet fortskrider, säger Inga-Kerstin Eriksson (C).

Lund toppar rankningen följt av Stockholm och Umeå.

Läs mer i pressmeddelande från Lunds kommun.