En doldis tar plats i stan

24 mars, 2019

Nu börjar vi allt mer se hur spårvägen ska se ut. Gestaltningsprogrammet som visar designen av spårområdet, gång- och cykelvägar och belysningsstolpar, tar form inför våra ögon.

Här ligger en pall med kantsten i ljust grå granit och väntar på att användas till spårvägen. En stor del av spårvägens sten är återvunnen från samma plats eller från andra delar av Lund.

Till spårvägen används i stor utsträckning naturmaterial till markbeläggning och detaljer. Gatsten, hällar på hållplatserna och den vita linjen som avgränsar spåret är av granit.

Nihad Kusmic är projektingenjör och samordnare av olika teknikområden och material på Skanska i Spårväg Lund C - ESS. Här står han i spårvägens depå med en återvunnen gatsten i sin hand.

En sten som är något av en stadens doldis och som sätts längs spårvägen är kantstenen. Nihad Kusmic, projektingenjör och samordnare av olika teknikområden och material på Skanska i Spårväg Lund C - ESS, kan berätta mer om denna relativt osedda gatudetalj.
- Kantstenen används som stöd och avgränsning till trottoarer och refuger. Stenen visar var olika områden börjar och slutar och hjälper till att hålla ihop sättningen av smågatsten. Ibland har kantstenen enbart estetiska funktioner runt träd i parker eller vid bänkar, säger Nihad.

Den här kantstenen är satt vid spårvägshållplatsen MAX IV.

Den största delen av spårvägens kantsten är i granit. En mindre andel är gjord i betong och sätts till exempel i sjukhusområdet.

Här ser vi kantsten i granit mellan spårvägsområdet och den nya Utmarksvägen vid hållplatsen MAX IV. Markbeläggningen är inte helt färdig än.

Gatsten och kantsten som används till spårvägen består till stora delar av återvunnen sten som antingen legat på samma plats tidigare eller som blivit över vid andra projekt i staden. På S:t Laurentiigatan återanvänds samma sten som låg där innan. Denna kantsten är av rödaktig granit. Resterande återvunnen sten är ljust grå och kommer från andra projekt i staden. Granit från Kristianstad, Bohuslän och Portugal kan ha lite olika färg. För att skapa enhetlighet blandas inte stenar i olika färger i spårvägsbygget. De nyinköpta kantstenarna levereras färdiga från stenhuggeriet, men ibland kan spårvägens stensättare behöva justera dem lite på plats.

Lunds kommun har stränga etiska regler när det gäller inköp och användning av natursten.

- Till spårvägen används både svensk och portugisisk granit. Lunds kommun har stränga etiska krav när det gäller arbetsmiljön för dem som bryter stenen. Kravet gäller all natursten som ingår i kontraktet. Bland annat gäller förbud mot barnarbete, förbud mot tvångs‐ och straffarbete, föreningsfrihet och organisationsrätt, skydd för arbetstagare mot yrkesrisker i arbetsmiljön som förorsakas av luftföroreningar, buller och vibrationer och lika för lika arbete oavsett kön. Det tycker jag är bra, säger Nihad.

Nihad tycker det är positivt att det finns regler för att arbetsförhållandana är goda för dem som bryter stenen som ska användas i spårvägsprojektet.

Riktlinjer för spårvägens gestaltning

På denna webbsida hittar du länkar till Riktlinjer för gestaltning Spårväg Lund C - ESS.Text/foto: Kristina Strand Larsson.