Depåbygget är i gång

16 januari, 2019
Bild för - P4S_2161.jpg

En bit bort från ESS, längs Odarslövsvägen, kommer spårvägens depå att ligga. Ännu syns inget ovan mark, men under mark jobbas det.

Depå är en verkstad och en uppställningsplats för spårvagnar som inte är i trafik. Här ska spårvagnarna parkeras, städas, tvättas och underhållas. Personal som spårvagnsförare och trafikledare kommer att utgå ifrån eller ha sin arbetsplats på depån.

Så här kan spårvagnsdepån se ut. Visionsbilden är från Skånetrafiken.

Region Skåne är uppdragsgivare till spårvagnsdepån och Skanska ansvarar för arbetet. Hittills är markarbeten och best-arbeten (bana, el, signal, tele) upphandlande. NCC Sverige AB har tilldelats den andra etappen som är entreprenaden av själva byggnaden.

Våren 2020 ska spårvägens depå vara klar. Arbetet med grävningar och vatten-och avloppsledningar började redan i oktober och när vi hälsar på i Skanskas byggbodar är grävmaskiner i arbete i regnet utanför.

Just nu pågår arbete med bland annat vatten och avlopp och marken ska färdigställas så att NCC senare i vår kan börja med själva husbygget.

Christian Alvesson, som är projektchef på Skanska för depån, berättar vad som är på gång.
- Samtidigt som vi jobbar med markarbeten och vatten- och avlopp, färdigställer vi marken så att NCC ska kunna komma till och jobba under våren. Vi fyller upp marken efter schaktningarna så att vägarna hamnar på rätt nivåer. Det här arbetsområdet kommer att vara inhägnat så det är lite lättare att arbeta än inne i staden.

Det är lerigt och disigt, men arbetet fortgår oavsett väderlek. Trappan upp till bodarnas andra våning bär spår av leriga skor.

Till hösten startar arbetet med enkelspåret som ska gå från ändhållplatsen vid ESS till depån. In i huset ska det gå tre spår. Även trädplantering kommer att ske till hösten.

Grävmaskiner är i arbete för spårvagnsdepå och ESS.

Odarlövsvägen sträcker sig förbi forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och sedan vidare ner mot den nya stadsdelen som nu växer fram i Brunnshög.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.