Där forskning, konst och näringsliv möts

6 maj, 2019

I höst startar bygget av ett spännande hus. The Loop i Science Village byggs inifrån och ut och ska bli en mötesplats mellan forskning och näringsliv.

Hans Fransson är senior affärsutvecklare på Skanska och ansvarig för The Loop. 

Det är Skanska som bygger The Loop och före byggstart gjordes undersökningar och omvärldsanalyser kring användarnas önskemål och behov. The Loop är placerad 20 meter från spårvägens ändhållplats ESS. Hans Fransson är senior affärsutvecklare på Skanska och ansvarig för The Loop. Han kan berätta mer om byggnaden. 
- När vi skulle bygga The Loop startade vi med ett koncept utifrån värdeskapande. I en klassisk markanvisning tittar du på utsidan av en byggnad och visar att så här ska det se ut. Här tänkte vi istället inifrån och ut och ställde oss frågan vilka värden vi ville skapa och vad som skulle hända i huset, säger han.

Byggkranarna reser sig mot himlen vid den stora forskningsanläggningen ESS. 

Grundtesen för The Loop är att forskning ska möta näringslivet. ESS och MAX IV har fokus på spjutspetsforskning. Denna forskning kan leda till samhällsnytta och ökad livskvalitet, men för att nå ut på marknaden krävs finansiering. Företag kan utveckla och sälja vidare utifrån forskarnas idéer och då måste dessa världar mötas.
- Det finns en tydlig koppling mellan forskning och samhällsnytta och The Loop ska bli en kugge i detta system. Tanken är att byggnaden ska fungera som en katalysator där människor kan mötas och få saker att hända. Huset är inte lösningen, utan mer en facilitator eller hjälpande hand. Vi vill bygga så att människor från forskningsanläggningarna, universitetet och företagen vill använda huset, säger Hans Fransson.

Bilden visar var The Loop ska placeras i Science Village.

The Loop är designat i olika lager eller avdelningar, berättar Hans Fransson. De olika lagren har skilda funktioner. Det första lagret kallas för den öppna eller delade ytan. Sådana ytor finns till exempel på bottenvåningen i entrén. Den fysiska designen kan underlätta möten, samvaro och kommunikation. Ett sätt att skapa sociala platser är att utforma flaskhalsar där det kan bli lite trångt eller bildas kö. När vi väntar på kaffet kanske vi också börjar prata med någon vi inte har träffat förut. Det kallas för att skapa positiv friktion.

Så här kan ett våningsplan i The Loop se ut.

Det andra lagret kallas för semiöppet. Här finns bland annat sammanträdesrum och större och mindre möteslokaler. Grupper kan samlas för att diskutera eller informera. Det fokuserade, tredje lagret innehåller arbetsrum, labb-lokaler och mindre mötesrum. Här ska du kunna jobba koncentrerat och vara i fred.
- Det har varit en tre år lång process där vi har samverkat med forskare, riskkapitalister och stora industriföretag. Vad vill de ha? Vad vill de få ut av huset? Innan vi hade fått svar på det och innan vi tänkt igenom husets funktioner ritade vi inte ett streck. Vi vill skapa en samverkanskultur för den högsta tekniska kompetensen och samtidigt erbjuda livskvalitet med bra mat, upplevelser och kultur. När världar blandas kan det skapas en plats öppen för innovation och nytänkande, säger Hans Fransson.

Under en tre år lång process samverkade The Loops ledning med med forskare, riskkapitalister och stora industriföretag, säger Hans Fransson. Vad ville de ha ut av byggnaden?

Den största delen av The Loop kommer att innehålla arbetsplatser, men här ska också finnas showrooms där företag kan visa sina produkter eller ha presentationer, restaurang, café, bar, gym och utrymmen för kulturaktiviteter. I business service center ska forskare kunna möta finansiärer och få hjälp med affärsplaner och årsredovisning. Mötesrum och arbetsplatser ska finnas till uthyrning för kortare perioder. Till exempel ska forskningsanläggningen MAX IV kunna använda större mötesrum för utbildningar i hur anläggningen används.

- Det finns flera forskare som också är musiker. Matematik och musik lär höra ihop. Vetenskap, konst och kultur tillhör inte skilda världar, säger Hans Fransson.

I The Loop ska det också finnas en stor konsertlokal. Att bygga en högklassig konsertlokal med god akustik är dyrt, men genom att den placeras inne i det befintliga huset och också kan användas för stora sammankomster blir det billigare. Lokalen har en scen för musiker och sittplatser för 800 personer, men scenen kan sänkas och stolarna tas bort – och helt plötsligt har du en bankettsal.

Konsertsalen har en scen för musiker och sittplatser för 800 personer, men scenen kan sänkas och stolarna tas bort – och helt plötsligt har du en bankettsal.

På en av väggarna till konsertsalen ska det odlas grönsaker. Väggen blir cirka 40 x 18 meter. Här ska det också finnas whiteboards där du kan skriva ner idéer och tankar samt skärmar för information, filmer eller konstinstallationer. Kanske ska du kunna se vad som händer i Silicon Valley i realtid?

Karin Wiberg är skulptör och har bland annat ställt ut i kojskogen i Brunnshög och i Lunds Botaniska trädgård tillsammans med fotografen Ida Magntorn. En av Karins skulpturer ska ha gömt sig kvar i kojskogen...

- Det finns flera forskare som också är musiker. Matematik och musik lär höra ihop. Vetenskap, konst och kultur tillhör inte skilda världar, säger Hans Fransson.

The Loop ska bli ett hållbart hus som skapar mer energi än vad huset behöver för drift. Huset får solceller och ska också använda överskottsvärme från ESS. Det mest energieffektiva sättet att bygga är att göra en fyrkant, därför får The Loop formen av en stor kub.
- Vi har haft ett projekt som heter The Loop Challenge som innebär att företag har fått skicka in sina bästa idéer för ett smart hus. Bland annat ska vi installera en app med interaktiva funktioner som gör att du kan boka mötesrum, se när nästa spårvagn går, vad det är för mat i restaurangen och vilka andra personer som finns i huset. För att appen ska visa att du är i huset ska du givetvis godkänna det, men tanken är att appen ska bli en slags match making när det gäller kompetenser, säger Hans Fransson.

I höst startar bygget av The Loop. 

Text/foto: Kristina Strand Larsson. Skisserna på The Loop är från Skanska.

Läs mer om The Loop

createtheloop.skanska.se
instagram.com/createtheloop/