Clemenstorgets träd inspirerar till nytt offentligt konstverk

27 juni, 2019

Till våren ska Clemenstorget prydas av vackra spetstak av konstnären Ebba Matz. Spetstaken har olika höjd och under dem ska du kunna stå och uppleva hur ljuset silas, skiftande genom årstider och tid på dygnet.

Konstnären Ebba Matz har skapat spetstaken som ska pryda Clemenstorget. Spetstaken sätts på plats våren 2020.

Vi träffar Ebba Matz när hon är i Lund för att träffa smederna från den mekaniska verkstad som ska tillverka spetstaken. De ska gå igenom alla ritningar. Ebba ser fram emot mötet och tror att smederna har smarta idéer kring konstruktionen, som hon och konstruktören Henrik Mayor på COWI kanske inte tänkt på. Även om konstnärligt skapande är en individuell process, består den också av mycket samarbete längs vägen.

Så här är det tänkt att Clemenstorget ska se ut när det är färdigt. Visionsbilden är framtagen av White arkitekter.

- Skapandet av spetstaken har pågått under en längre tid. Det började när landskapsarkitekterna Nils de Bruin och Anna Eklund från White arkitekter bjöd in mig till att vara med i deras team. Vi tittade på platsen och gick fram och tillbaka på Clemenstorget. Eftersom de gestaltar landskapet och själva platsen ville vi ha en gemensam idé, säger Ebba.

Clemenstorgets träd inspirerar

Spetstaken är skulpturer som samspelar med ljuset. Ebba berättar att hon inspirerades av Clemenstorgets plataner och ljusspelet i deras bladverk. Platanerna är karaktäristiska för torget och skulpturerna ska knyta an till dem.

Ebba har utgått från ljus och skugga även i andra konstverk. I Helsingborg finns ett ljuskonstverk i form av en stjärnhimmel. Ljuset påverkar oss, menar Ebba.

- Nu är det äntligen ljust och vi får en payback-time efter den långa vintern. Kylan är okej, men inte mörkret. Jag blir mycket piggare av ljus.

Offentlig konst tar hänsyn till cykelstråk och vattenledningar

När Ebba skapar ett konstverk bygger hon ofta modeller. Modellerna är till en början enkla och görs sedan mer avancerade efter hand. Genom att flytta modellerna kan hon röra sig runt sin idé och utveckla skulpturen.

- När du gör ett konstverk till en offentlig plats kan det inte placeras hur som helst. Det ska anpassas till cykelstråk och ledningar under mark. Det ska heller inte gå att klättra upp på skulpturen. Vi har haft många vändor och diskussioner, men nu är vi nästan tillbaka till grundidén, säger Ebba.

Denna illustration visar hur spetstaken ser ut ovanifrån.

Tårtpapper av stål

Ebbas spetstak har stolpar av metall som är målade i en grålila färg. De utskurna taken, det som är själva tårtpappret, är gjorda av rostfritt stål i silverfärg. Underredet till taket är målat i samma grålila nyans som stolparna.

- Färgskalan flirtar med jugendhusen från förra sekelskiftet som står runt torget, men skalan är uppdaterad till 2019. Det ska bli spännande att se det första klustret av spetstak på plats. Stolpar och tak ska gå in under varandra, säger Ebba.

När Ebba skapar ett konstverk bygger hon ofta modeller. Modellerna är till en början enkla och görs sedan mer avancerade efter hand.

Ebba som är från Leksand i inlandet, var lite bekymrad över att hennes perforerade skulpturer inte ska ge något skydd för regn. Då sade hennes skånska vänner att det ändå regnar från sidan i Skåne. Även om spetstaken inte är byggda för att skydda mot regn, kommer ljuset också att spela genom dem under molniga dagar.

Clemenstorget byggs om i två etapper och i etapp 1, våren 2020, sätts den ena gruppen om sex spetstak upp. Resterande placeras när Clemenstorget ska omgestaltats i samband med att nya Lund C byggs. Det blir först om några år.
- Det ska bli spännande att få höra vad folk tycker sedan när spetstaken har kommit på plats. Vissa kommer kanske att stå under dem och uppleva ljusspelet. Andra springer förbi och en tredje pluggar hela sin utbildning i Lund utan att se dem. Offentlig konst påverkar under en mycket längre tid än en utställning. Kanske står spetstaken här i hundra år. Offentlig konst är en långsam konst.

Fakta om Ebba Matz

Ebba Matz utbildade sig på Konstskolan Idun Lovén i Stockholm 1983-85 och på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1987-1992.

Sina första separatutställningar hade hon på Galerie Aronowitsch i Stockholm och på Krognoshuset i Lund.

2001 fick Ebba Matz Moderna Museets Vänners skulpturpris - K. A. Linds hederspris.

Ebba Matz är ledamot av Konstakademien sedan 2007.

Ebba Matz besökte Lund för att träffa smederna från den mekaniska verkstad som ska tillverka spetstaken.

Offentliga verk i urval

Från skymning till gryning, ett ljuskonstverk, smågatsten och spotlights, 1999, Henry Dunkers plats i Helsingborg

Här, glasfiberarmerad plast och rostfritt stål, 2006, Wavrinskys plats i Göteborg samt 2008 på Stadshusgatan i Kumla

Déjà vu, rostfritt stål, 2010, gestaltning av Dragarbrunnstorg i Uppsala

Gestaltning av Sankt Johannesplan i Malmö

Sch, tyst, lyssna, skulptur av aluminium, 2016, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

Text/foto: Kristina Strand Larsson.
Visionsbild: White arkitekter.
Illustration: Charlotta Lenninger.