Clemenstorget blir först med kontaktledningar

28 juni, 2019

Nästa vecka - i vecka 27 - börjar vi sätta upp spårvägens kontaktledningar. Vi startar med etapp 1, som är spårvägssträckan från Clemenstorget till universitetssjukhuset. Veckan därpå monterar vi kontaktledningar vid Baravägen, för att sedan fortsätta längs spårvägen upp till ESS. Arbetet pågår under sommaren för att bli klart till hösten.

I vecka 27 börjar vi sätta upp spårvägens kontaktledningar på Clemenstorget och S:t Laurentiigatan.

Monteringen av kontaktledningar sker via en spårgående kranbil. När bilen flyttas genom korsningar kommer trafiken att regleras med vakter och det kan bli en viss väntetid. Annars ska allmänheten inte påverkas av arbetet.
- Spårvägens kontaktledning sätts på 5,5 meters höjd. Linan är 107 mm2 tjock och ledningarna sätts upp i sektioner som är 800 meter långa med en fast avankring i mitten. Linan fästs i kontaktledningsstolparnas utliggare med en klämma som kallas trådhållare, säger Bertil Dahlgren, som är byggledare och har lång erfarenhet av både spårväg och järnväg.

Bertil Dahlgren är byggledare för Lunds kommun.

Likström i spårvägens kontaktledningar

Normalt används växelström i samhället och i våra bostäder och kontor. Till spårvägen används istället likström, som är bättre sett ur ett elsäkerhetsmässigt perspektiv. Elen som levereras från Kraftringen till Spårvägens elsystem är växelström med högspänning 10,5kV AC. Den transformeras ner till 580V AC och sedan likriktas spänningen så vi får ut 750V DC. Det här sker i en så kallad likriktarstation, som är en mindre byggnad. Fem sådana likriktare placeras ut längs spåren och kommer att förse spårvägens kontaktledning med el.

Gå inte nära nedfallen ledning

Vad ska då Lundabon tänka på när det gäller spårvägens kontaktledningar?
- Eftersom kontaktledningarna hänger på 5,5 meters höjd, kommer du inte i närheten av dem. Om en ledning skulle falla ner däremot, ska du inte gå i närheten av den. Linan sitter på en höjd som är högre än lastbilar och den är också högre än undersidan av de broar som finns på vägnätet. De som kör kranbilar eller lastbilar med flak måste vara noga med att inte glömma kran eller flak uppe när de kör i korsningar över spårvägen. Det är bara i vägkorsningar du kör under linan, eftersom spårvägen har en egen körbana på hela sträckan. Vi kommer att skylta i vägkorsningarna, säger Bertil.

Så här ser det ut i spåret vid Sölvegatan. Gräset är utrullat och kontaktledningsstolparna är på plats.

Arbete nära kontaktledningen kräver tillstånd

Alla som arbetar inom kommunens gator och inom spårområdet ska ha en godkänd trafikanordningsplan - en så kallad TA-plan - där framgår vad som krävs. Det kan till exempel handla om fasadarbete på en byggnad, när en kran med hisskorg behöver användas. Närområde kallas området som är mindre än två meter från ledningen. Ska du arbeta här behöver du också göra en el-säkerhetsplanering och en riskbedömning. Vid arbete i riskområdet – som är 0,5 meter från ledningen – måste strömmen stängas av. Spårvägens personal från Lunds kommun, Skånetrafiken och Infranord - som ska ha hand om driften - ska specialutbildas i spårvägens teknik och säkerheten kring den. Det finns också regelverk för allt arbete kring spårvägen.

Arbetet med att montera kontakledningar börjar vid Clemenstorget i vecka 27, sedan fortsätter vi uppåt längs spårvägen. Här står kontaktledningsstolparna och väntar i den gröna LTH-parken vid IKDC, Ingvar Kamprad Designcentrum...


- Det som blir nytt i Lunds trafikmiljö och som vi behöver tänka på är att andra trafikanter ska lämna spårvagnen fri väg, säger Bertil.

Här kan du läsa mer om spårvägens kontaktledningsstolpar.