Byggherrar föredrar spårväg

23 april, 2019

Den nya stadsdelen Brunnshög är inte längre bara en byggarbetsplats. Brunnshög har blivit ett hem. Inflyttning har redan skett i tre hus – Svenska studenthus som var först, PEAB’s bostadsrätthus Solvändan och Deromes fem radhus.

Den gräsbevuxna spårvägen går genom hela Brunnshög och två hållplatser finns i bostadsområdet - Solbjer och Brunnshögstorget.

Genom hela området löper spårvägen som ett grönt, gräsbevuxet stråk och när trafiken startar kommer de boende i Brunnshög snabbt att kunna ta sig till Lund C och vidare ut i världen och till arbetsplatser på forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och forskarbyn Science Village.

Nästa hus som blir färdigt är LKF’s hyreshus Hammocken, som också innehåller förskola och LSS-boende. Här blir det inflyttning till hösten. Andra projekt har börjat byggas. Det gäller hotellet Motel L med sin skybar, där du kommer att kunna se ut över Brunnshög och landskapet runt omkring och LKF’s experimenthus Explorion. I dagsläget är ytterligare åtta byggstarter planerade i år. Alla byggnader har en hållbarhetsprägel och nya smarta lösningar testas i Brunnshög.

Börje Fennhagen är projektledare mark- och exploatering i Brunnshögsprojektet i Lunds kommun.

Har spårvägen påverkat markpriserna i Brunnshög?

- Spårvägen har haft en positiv inverkan och flera av våra byggherrar har sagt att utan spårväg hade de inte varit intresserade av att bygga i Brunnshög. Det är svårt att ge en exakt siffra, spårbunden trafik skapar en trygghet som gör det värt att satsa och ett spår kan inte flyttas så lätt. Någon har sagt att kvadratmeterpriserna har stigit med 500 kronor, andra med 1 000 kronor. Det kan vara mer för vissa byggen och mindre för andra, säger Börje Fennhagen som är projektledare mark- och exploatering i i Brunnshögsprojektet i Lunds kommun.

Brunnshögsborna kommer att kunna ta spårvägen till centrala Lund och vidare ut världen...

Centrum och Brunnshög sticker ut när det gäller markpriser. I Brunnshög är priserna förhållandevis höga för ett nybyggt område. Det finns fortfarande mycket mark som ska säljas och intresset kvarstår.
- Inför spårvägens trafikstart är förväntningarna höga. Försäljning av lägenheter är i full gång och förutsättningarna blir ännu bättre med hjälp av spårvägens möjligheter att ta sig ner till stan. En annan sak som underlättas är samarbeten mellan olika institutioner och företag. Det blir enklare att resa från sjukhuset till ett möte på Medicon Village eller från Lunds Tekniska Högskola upp till Science Village, säger Börje Fennhagen.

Hållbarhet ligger helt rätt i tiden och Brunnshög har höga klimatmål.

Brunnshög har en hög miljöprofil och hållbarhet är ett tema för hela stadsdelen. Har detta påverkat markpriserna?

- För att få bygga i Brunnshög ska du delta i vårt hållbarhetsprogram. Våra höga ambitioner för hållbarhet har inte påverkat markpriset, som jag kan se det. Bygger man bättre med högre kvalitet kan det bli lite dyrare att bygga, men långsiktigt tar man igen detta med råge. Framtid och hållbarhet ligger helt rätt i tiden och flera byggherrar har visat intresse för att testa sina spetsprojekt just i Brunnshög. Så gör till exempel Lunds eget bostadsbolag, LKF. De goda idéer som fungerar kan sedan också användas i andra projekt och på detta vis förs utvecklingen framåt, säger Börje Fennhagen.

Spårvägen sträcker sig från foskningsanläggningen MAX IV mot den nya stadsdelen Brunnshög. Ett husbygge och räler som förvaras i väntan på monteringen glöder i solnedgången.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.