Behörig trafik har infart till S:t Laurentiigatan via Bredgatan den 1-19 april

27 mars, 2019

Med start den 1 april cirka kl 9.30 kommer vi att sätta gatsten på S:t Laurentiigatans del mot Clemenstorget. Vi ska även sätta kantsten mellan vägen för behörig trafik och gångbanan samt lägga plattor i gångbanan.

Behörig biltrafik

Arbetet medför att behörig trafik kör in till S:t Laurentiigatan från Bredgatan under perioden 1 april cirka kl 9.30 till 19 april cirka kl 16.00. Behörig trafik får köra i båda riktningarna på S:t Laurentiigatan under just denna tidsperiod. Vi skyltar på plats. När arbetet med stensättning på S:t Laurentiigatan vid Clemenstorget är klart kommer gatan att bli enkelriktad från Clemenstorget igen.

Gång och cykel

Gång- och cykelvägen i hörnet vid S:t Laurentiigatans södra sida och Clemenstorget stängs mellan måndagen den 1 april cirka kl 9.30 till fredagen den 5 april cirka kl 16.00. Gående och cyklister kan ta sig runt Clemenstorget och följa gång- och cykelvägen på S:t Laurentiigatans norra sida. Vi skyltar på plats.

Under perioden den 1-19 april kommer inget annat spårvägsarbete att utföras på S:t Laurentiigatan.