Världen får nya spårvägar

18 september, 2018

I Lund bygger vi spårväg för första gången. Det är ett helt nytt trafikslag för staden. Världen över är spårväg inte så ovanligt. Nya system finns till exempel i Frankrike och Tyskland. Århus i Danmark har precis öppnat sin spårväg som heter Letbanen. Tammerfors i Finland och Odense och Köpenhamn i Danmark anlägger just nu nya spårvägar. I Berlin, Helsingfors, Göteborg och Oslo vidareutvecklar städerna sina gamla system.

Hans Cruse är kanslichef för föreningen Spårvagnsstäderna.

Hans Cruse, kanslichef för föreningen Spårvagnsstäderna, informerar och arrangerar studiebesök och konferenser för svenska städer och landsting som planerar att bygga spårväg. När Hans Cruse hälsade på i Lund passade han på att berätta lite om aktuella spårvägsprojekt.
- Senaste siffran på antalet spårvägar i världen är cirka 400. De flesta finns i Europa men allt fler byggs i Asien och Nordamerika. Nordafrika fick sin första spårväg 2011, i Marockos huvudstad Rabat.

En vackert målad spårvagn kör längs palmer i Australien.

Även Australien anlägger ny spårväg i Canberra och har sedan tidigare i Melbourne och Surfers Paradise. Nya Zeeland är på gång i Auckland, berättar han.
I flera städer kombineras olika trafikslag, som till exempel elbuss och spårvagn. Spårvägen kan fungera som ryggrad i staden och sedan ansluter elbussar ut till bostadsområdena. Det kallas för ”the last mile” när du kan åka elbuss från centrum hem till ditt bostadsområde utanför staden. Trafikslagen står inte mot varandra, utan kompletterar.
- Tyskland är spännande eftersom de behöll sina äldre spårvägar när andra länder lade ner sina. Dessa spårvägar moderniseras efter hand. Spårvagnar håller länge om de sköts rätt och äldre vagnar kan rulla länge till en låg kostnad, säger Hans Cruse.

I Tours har de lagt stor vikt vid design och stadsmiljöns utformning.

Har du några favoritspårvägar?
- Det är svårt att välja. Spårvägarna är intressanta på olika sätt. I Tours i Frankrike har de lagt stor vikt vid design och stadsmiljöns utformning. Det är kanske inte det billigaste bygget, men mycket genomtänkt. Gaturummet där spårvägen går har förnyats och byggnader renoverats. Vagnarna är spegelfolierade så att människor kan spegla sig i sina spårvagnar. I grunden har de använt standardvagnar som de har anpassat, säger Hans Cruse.

I Berlin har spårvägen en hög kapacitet med långa vagnar och hög turtäthet. 

Även Berlin är spännande, tycker Hans Cruse. I det gamla Öst-Berlin var spårvägen kvar när muren föll. Sedan har den anslutits till stadens västra sida och byggts ut. I Berlin har spårvägen en hög kapacitet med långa vagnar och hög turtäthet. 

I danska Aarhus och engelska Birmingham återanvänds tidigare infrastruktur för tåg till spårväg genom att de byggs om och elektrifieras. Nedlagda spår, broar och tunnlar har sparats och nu läggs spåren tillbaka och elektrifieras.

Birmingham återanvänder tidigare infrastruktur för tåg till spårväg. 

Vad är positivt med spårväg? På vilket sätt är spårväg bra för miljön?
- I många städer fungerar det utmärkt att kombinera stads-elbuss, regionbuss och spårväg. Spårvägen är en del i ett effektivt och miljövänligt system som minskar behovet av bil. Det positiva med spårväg är att den har hög kapacitet och utvecklingen längs ett spår stärks med permanent infrastruktur. Många vill bygga eller ha en verksamhet längs ett kollektivtrafikstråk som inte flyttas. Trafikmiljön runt spårvägen är förutsägbar. Vagnarna går där de går och stannar där de stannar. Håller du dig utanför den vita linjen som avgränsar spåret kan ingenting hända dig, säger Hans Cruse.

Spårväg ger inga utsläpp i gaturummet och bullret blir betydligt mindre än för fordon med förbränningsmotor. Grön el som kommer från vind, - sol eller vattenkraft kan användas till att driva spårvagnarna. I de fall spåret går i gräs minskar risken för översvämningar eftersom gräset tar hand om regnvatten – förutsatt att det byggs på rätt sätt. I gräset kan också insekter och mikroorganismer leva vilket bidrar till ökad biodiversitet.
- I en stad i södra Frankrike har de planterat ängsblommor längs spåret. Dels avgränsar blommorna spåret, dels ger de näring till bin, säger Hans Cruse.

Hans Cruse jobbar med att informera och arrangera studiebesök och konferenser för svenska städer och landsting som planerar att bygga spårväg.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.