Varannan hyresrätt när bostadsbyggandet i Lund ökar

17 september, 2018

De senaste årens ökade bostadsbyggande i Lund håller i sig – i år ökar byggandet så mycket att målet för 2018 i princip redan är uppfyllt. Och mer än varannan ny bostad är en hyresrätt.

Med fyra månader kvar till årsskiftet har 1 138 nya bostäder påbörjats. Det årliga målet om 1 200 påbörjade bostäder i kommunen ligger därmed inom räckhåll.

Även det politiska målet om 45 % hyresrätter ser ut att nås: 59 % av de påbörjade bostäderna per den siste augusti byggs som hyresrätter.

Emma Berginger, (mp) ordförande tekniska nämnden:

– Vi är glada att bostadsbyggandet ökar både i Lund och i de östra kommundelarna. Här finns 15 % av de bostäder som påbörjats, främst i Veberöd och Dalby.

– Det är särskilt glädjande att det byggs så mycket hyresrätter, vilket gör det lättare för fler människor att komma in på bostadsmarknaden. Det här är resultatet av de senaste årens aktiva arbete med att öka bostadsbyggandet.

Håkan Lockby, teknisk direktör, Lunds kommun:

– Just nu ser vi byggkranar över hela Lunds tätort. Råbylund har länge varit Lunds mesta utbyggnadsområde och i år har bostadsbyggandet på Brunnshög kommit igång på allvar. Dessutom pågår en rad förtätningsprojekt, exempelvis på Vildanden, vid arenan och vid Kämnärsrätten där det byggs studentbostäder.

Läs mer i pressmeddelande från Lunds kommun.