Skyltar och omledningar för cyklister och behörig biltrafik till S:t Laurentiigatan

18 september, 2018

Vi har nu satt upp fler och tydligare skyltar för cyklister och gående som kommer via Karl den XI-gatan till S:t Laurentiigatan. Det finns en gång- och cykelväg längs Clemenstorgets norra sida. Vägen går sedan runt Clemenstorget och du kan komma upp till S:t Laurentiigatan på torgets östra sida. Omledningen är cirka 200 meter.

Omledning för cyklister från Karl XI-gatan till S:t Laurentiigatan.

 

 

Karta med omledning för behörig trafik till S:t Laurentiigatan.

Den norra delen av korsningen Clemenstorget – S:t Laurentiigatan – Karl den XI-gatan är nu stängd även för behörig biltrafik. Behörig biltrafik till S:t Laurentiigatan kör då in söderifrån, via S:t Petri Kyrkogata och Karl XI-gatan.

Skälet är att vi ska förbereda för spårvägens växel genom kanalisation av ledningar och bygge av spårvägens överbyggnad. Överbyggnad är den stabila grund av grus där vi sedan gjuter betongbalkar och monterar spår.