Tyck till om framtidens stadsbussar i Lund

4 april, 2018

Trafikutredningen om framtidens stadsbusslinjenät i Lund är snart färdig. Utredningen tar ett helhetsgrepp utifrån den pågående och den planerade stadsutvecklingen i Lund. En viktig del i den hållbara utvecklingen är att fler ska välja att resa kollektivt och utredningen innehåller förslag på bland annat rakare linjer för kortare restid. Redan 2015 fick lundaborna möjligheten att tycka till om kollektivtrafiken i staden. Nu bjuds de åter in för att komma med synpunkter på förslaget till hur stadsbusstrafiken ska se ut efter 2023.

Målet
Det övergripande målet för Lunds kollektivtrafik är ett fördubblat resande med kollektivtrafiken fram till år 2020 jämfört med 2006 års resande. Utredningen om framtidens stadsbusslinjenät är framtagen i ett samarbete mellan Lunds kommun, Nettbuss Stadsbussarna och Skånetrafiken. Arbetet har tagit avstamp i arbetet med Kollektivtrafikvision 2020. Utseendet på förslaget till det kommande linjenätet är utarbetat av Skånetrafiken.

- Med detta förslag får vi en bättre stadsbusstrafik, samtidigt som vi får större möjlighet att utveckla Lunds stadskärna, säger Per Eneroth, gatuchef, Lunds kommun.


Fokus
Vad som bidrar till en attraktiv kollektivtrafik är bland annat raka linjedragningar som minskar restiden, nära till busshållplats och hög turtäthet.

- I vårt förslag till det kommande linjenätet har vi tagit hänsyn till de önskemål som kom fram 2015, då lundaborna tillfrågades. Vi har fokuserat på turtäthet, en snabbare restid och att alla stadsbussar angör Lund C så att stationen blir en självklar knutpunkt, säger Fredrik Schell, senior trafikutvecklare på Skånetrafiken och som har deltagit i utredningen sedan starten.


Utställning och Öppet hus
Utredningen och förslaget till linjenätet presenteras på en utställning på Lunds kommunhus Kristallen mellan den 4-27 april, öppet måndag–torsdag: kl 08–17, fredag: kl 08–16.

Den 4 och 17 april bjuds lundaborna in till Öppet hus med möjligheten för att ställa frågor till Skånetrafiken, Lunds kommun och Netbuss.


Synpunkter

Synpunkter kan lämnas både på plats i kommunhuset Kristallen och via hemsidan www.skane.se/trafikutredninglund

Läs mer i pressmeddelande från Lunds kommun.