Trafikomläggning vid sjukhuset i Lund hävd

9 november, 2018

Det skyddsstopp som var kopplat till det stora spårvägsbygget på Getingevägen hävdes vid 16-tiden den 9 november.

Stoppet påverkade linjerna 2,3,4,6,9, 20, SkåneExpressen 2, SkåneExpressen 5, 165 eller 169. Istället fick den som skulle till sjukhuset stiga av eller på vid den tillfälliga hållplatsen Sofiavägen.

Omläggningen varade mellan 14.00 och 16.00 den 9 november.

- Tillsammans med alla inblandade parter har vi löpande arbetat för att hitta lösningar och förbättra trafikläget vid sjukhuset. Kund- respektive trafiksäkerhetsperspektivet har alltid prioriterats högst från vår sida, säger Mikael Rosengren, affärschef på Skånetrafiken.

Skånetrafiken, Lunds kommun, Skanska och de trafikföretag som kör bussarna i Lund är överens om de åtgärder som varannan vecka har tagits fram för att förbättra trafiksituationen vid arbetet på Getingevägen. Trafikföretagens skyddsombud är däremot inte överens med övriga parter.

Sträckan utreddes av Arbetsmiljöverket och de bedömde att skyddsstoppet skulle hävas på fredagseftermiddagen.

Vi får återkomma till vilka eventuella åtgärder som behöver göras för att förbättra situationen för både resenärer och förare under tiden som det byggs på Getingevägen.

Läs mer i Skånetrafikens pressmeddelande.