Trafikantveckan i Lund sätter fokus på fotgängarna och stadslivet

17 september, 2018

Bakom parollen ”Staden andas med dina steg” står fotgängare och stadsliv i fokus under årets trafikantvecka i Lund. Under natten till fredagen försågs Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan med mönster som liknar övergångsställen. Tanken med denna tillfälliga installation är att uppmärksamma fotgängare som trafikslag och fotgängarnas roll för en levande stadskärna.

- En levande stadskärna är beroende av människor som tar sig fram till fots och fotgängarna i sin tur söker sig till miljöer som är trygga, stimulerande och trivsamma. För oss, som arbetar med att utveckla både trafiken och miljöerna i Lunds stadskärna är Trafikantveckan en möjlighet att pröva och se vad som kan utveckla staden till det bättre, säger gatuchef Per Eneroth.

Under veckan erbjuds butiker, caféer och restauranger att flytta ut delar av sin verksamhet på parkeringsytorna längs med gatorna, till exempel food trucks på Stora Gråbrödergatans parkeringsplats. Personal från gatu- och trafikavdelningen finns vid Bantorget om du vill veta mer om hur vi arbetar med att utveckla stadskärnans gator och torg.

För att möjliggöra Trafikantveckan har trafiken på Klostergatan och Stora Gråbrödergatan tillfälligt reglerats om. Under 14-24 september är dessa gator stängda för allmän motorfordonstrafik. Skyltar för den tillfälliga regleringen finns på plats redan kvällen innan, men börjar gälla från den 14 september. Busstrafiken går som vanligt, men med starkt reducerad hastighet. Gatorna är även öppna för varutransporter, taxi och personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Läs mer i pressmeddelande från Lunds kommun.