Träd skyddar varandra i Vindarnas park

16 november, 2018
Bild för - P4S_2991.jpg

Som en pampig entré står lindarna och platanerna från Clemenstorget vid ingången till Vindarnas park i Brunnshög. Bakom trädkronorna skymtar MAX IV och in mot det blivande Science Village sträcker sig en stor park med olika trädarter, som planterades för fem år sedan.

Vi tar en tur till Vindarnas park tillsammans med Lars Brobeck, parkintendent i Lunds kommun. Lars Brobeck kontrollerar med jämna mellanrum hur träden från Clemenstorget mår och nu passar han på att visa runt i den vidsträckta parken, som ännu inte är öppnad för allmänheten. Viltstängsel skyddar de unga träden. När allt är färdigt kommer parken att bli kommunägd och öppen för alla.

Clemenstorgets träd blir genom sin flytt från centrum till Brunnshög en koppling mellan det gamla och det nya Lund. De blir en del av Lunds historia.

- Clemenstorgets träd blir genom sin flytt från centrum till Brunnshög en koppling mellan det gamla och det nya Lund. De blir en del av Lunds historia. Vindarnas park är en så kallad klimatplantering som ägs av Science Village Scandinavia. Runt parken kommer forskningsbyn Science Village att byggas. Vi har planterat och skapat parken före bebyggelsen. Så gör man numera för att området ska bli attraktivt med uppväxt grönska när människor och verksamheter flyttar in, säger Lars Brobeck.

Clemenstorgets träd bildar en ståtlig entré till Vindaras park.

Tanken är också att växtligheten i Vindarnas park ska skydda mot blåsten. I dag är träden ännu relativt låga och vissa växer tätt. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, har varit delaktiga i processen med att välja växter som passar klimatet i Brunnshög och som är vackra. Bland annat växer här lärkträd, björk, bok, magnolia och kinesisk sekvoja.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, har varit delaktiga i processen med att välja växter som passar klimatet i Brunnshög. Bland annat växer här lärkträd, björk, bok, magnolia och kinesisk sekvoja, berättar Lars Brobeck.

Ytterligare två parker kommer att byggas i Brunnshög de närmaste åren, Kunskapsparken blir 21 hektar och Nobelparken blir 3,8 hektar stor. Vindarnas park med sina sex hektar och 30 000 planterade växter kommer också att fungera som en plantskola eller växtbank till Nobelparken. Träd som nu står på tillväxt i Vindarnas park ska kunna flyttas till Nobelparken vid behov och då har de redan vant sig vid det blåsiga klimatet uppe i Brunnshög. Kunskapsparken gränsar till Science Village och ESS i nordväst, till övriga Brunnshögsområdet i sydväst och till Kungsmarken i sydost.

Träd som nu står på tillväxt i Vindarnas park ska kunna flyttas till Nobelparken vid behov och då har de redan vant sig vid det blåsiga klimatet uppe i Brunnshög.

- Träd kan hjälpa varandra. Tåligare arter som lärkträd och björk skyddar ädlare arter som bok och magnolia mot vinden. Det gör att även mer ömtåliga arter kan växa till sig här uppe. Träden är valda för att ge variation och en vacker upplevelse, säger Lars Brobeck.

Träd kan skydda varandra. Tåligare arter som lärkträd och björk skyddar ädlare arter som bok och magnolia mot vinden.

Hur mår då Clemenstorgets träd? Jo, de mår utmärkt, berättar Lars Brobeck.
- De äldsta träden är 80 år och vanligtvis flyttar vi inte så gamla träd. I Tyskland är de duktiga på det och vi kunde använda samma metod och även en stor tysk trädflyttningsmaskin, den största som finns i Europa, berättar Lars Brobeck.

Träden från Clemenstorget mår fint, säger Lars Brobeck, som tittar till dem med jämna mellanrum.

Trädflytten gick till så att ett dike grävdes runt trädens rotklump på Clemenstorget. Diametern skulle vara minst två meter. Sedan beskars trädens rötter mycket försiktigt. Trädklumparna grävdes upp med hjälp av den tyska trädflyttningsmaskinen och sedan fraktades trädet till Vindarnas park där det redan fanns färdiga trädgropar med rätt jordblandning. För att träden ska kunna etablera sina rötter ska jordblandningen vara lätt. Väl dränerad matjord blandades med pimpsten och näring och under april till september vattnades träden med 500-700 liter vatten per vecka.

 - Vi har verkligen gjort allt vi har kunnat och träden har fått bästa möjliga vård, säger Lars Brobeck. - Vi har verkligen gjort allt vi har kunnat och träden har fått bästa möjliga vård. De har också fått en exklusiv uppbindning med järnspett och vajer för att de ska stå stadigt. Ruckas träden sluts de små trädrötterna. Träden måste stå helt stilla. Nu ser träden ut att trivas bra på sin nya växtplats, men det är en lång process och köldknäppar och skadedjur kan påverka, säger Lars Brobeck.

Det är ännu inte helt beslutat när Vindarnas park ska öppna. Troligtvis blir det någon gång under våren 2019.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.

Lars Brobeck visar en gren av en vacker vildapel. Det finns flera vildaplar i Vindarnas park.