Träd flyttas varsamt till sitt nya hem

5 april, 2018
Bild för - P4S_7835.jpg

Clemenstorget ska få ett helt nytt utseende med flera funktioner och ett aktivt folkliv. Ombyggnaden av torget är första steget i utbyggnaden i enlighet med det antagna ramprogrammet för Lund C.

I väntan på beslut om hur det nya Lund C ska utformas sker utbyggnaden av torget i etapper.

Onsdagen den 4 april påbörjades etapp 1 genom att träd flyttades till Vindarnas park i Brunnshög. Tre plataner och fyra lindar ska flyttas och arbetet fortsatte under torsdagen. Ytterligare en lind ska flyttas och senare ersättas med en ny platan i den nya torgnivån.

Trädet förflyttas varsamt från sin gamla plats på torget.

Ett träd är på väg till Vindarnas park.

Träden planteras direkt i Vindarnas park.

Våren är den bästa tiden för flytt av träd. Redan innan träden försiktigt lyftes med rötter och allt från Clementorget hade gropar förberetts i Vindarnas park.

Läs mer i pressmeddelande från Lunds kommun.

Foto: Monica Dahl, Catarina Axelsson Lindow, Kristina Strand Larsson och Alexander Svensson.