Tillfälliga avstängningar på S:t Laurentiigatan

6 augusti, 2018

Gjutning av spårbalkar på St Laurentiigatan sker i vecka 32 och 33, med start tisdagen den 7 augusti.

Under tiden 7-17 augusti kommer S:t Laurentiigatan att tillfälligt stänga för trafik mellan klockan 07.00 och 16.00. Avstängningarna är tillfälliga med några timmar i taget, då kranbilar levererar betong och armering och när betongbilen används för gjutning av balkar.

En omledning för gående och cyklister skyltas via Karl XI-gatan och Karl XII-gatan. Boende kan alltid ta sig till sina fastigheter från ena eller andra änden av S:t Laurentiigatan. Förutom vid de tillfälliga avstängningarna är gatan öppen för gång- och cykeltrafik samt för behörig trafik.