Stora Södergatan får nya träd och återvunnen gatsten

5 december, 2018
Bild för - P4S_6622.jpg

Det är inte bara längs spårvägen vi planterar Ginkgo Biloba-träd som härstammar från dinosaurietiden. Längs stora Södergatan har precis tolv stycken Ginkgo Biloba kommit på plats.

Jessica Trobäck är projektledare och civilingenjör på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun.

Jessica Trobäck är projektledare och civilingenjör på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun. Hon berättar att Stora Södergatan byggs om för att göra plats till det nord-sydliga cykelstråket, som ska gå från Mejeriet ända upp till Allhelgonakyrkan.
- Personal från Markentreprenad arbetar med att sätta gatsten. De är vana vid att jobba i stadskärnan och är väldigt duktiga på att hålla kontakt med Lundaborna. Många är nyfikna och frågar. Markentreprenad är kommunens egen entreprenör. Gatstenarna är av svensk granit och delvis återvunna från andra ställen i staden, säger Jessica.

Personal från Markentreprenad sätter återvunnen gatsten i Stora Södergatan.

Under medeltiden var Stora Södergatan en av portarna in till Lund och ärkebiskopens bostad vid Domkyrkan. Lunds domkyrka har stått i centrala Lund sedan 1145. Altaret i Domkyrkans krypta invigdes innan dess, år 1123. Redan före 1000-talet fungerade dock Stora Södergatan som en reseled in till staden.

Jessica Trobäck visar ett av de nyplanterade Ginkgo Biloba-träden längs Stora Södergatan. Denna gata var under medeltiden en av vägarna in till Lund och ärkebiskopens bostad.

Träden som planteras längs Stora Södergatan heter Ginkgo Biloba Saratoga. De har blad som är mer smalflikiga och läderartade än vanliga Ginkgo Biloba. Stora Södergatans träd är också så kallade hankloner som inte bär frukt. I staden har vi ett annat mikroklimat, berättar Jessica. Det blir helt enkelt varmare inne i staden och då har det visat sig att Ginkgo Biloba trivs bra. Arten har blivit ett vanligt stadsträd och finns bland annat i Malmö.

Städer blir levande med träd. Dessutom fungerar träden som katalysatorer eftersom luftföroreningar fastnar på bladen eller barren och på så sätt renar luften.

- Stora Södergatans träd får en pyramidformad, smal krona som endast blir 1,5-3 meter i diameter för att passa bland stadens verksamheter. Träden blir höga, men växer långsamt. De är faktiskt barrträd, med deras barr ser ut som blad. Till våren kommer deras vackra smaragdgröna barr fram, till nästa höst blir de gula, säger Jessica.

De nya Ginkgo Biloba-träden är än så länge små. Till nästa vår kommer de att grönska med smaragdgröna blad.

Städer blir mer levande med träd. Dessutom fungerar träden som katalysatorer eftersom luftföroreningar fastnar på bladen eller barren och på så sätt renar luften. Under varma sommardagen hjälper lövverket till att sänka temperaturen lokalt, genom skugga och avdunstning. Vid skyfall fångas vatten upp på träden. Skelettjordarna där träden planteras kan fungera som vattenmagasin vid översvämningar. 

- Träd ger också en identitet till platser, de skapar strukturer och gränser. De är vackra, både som individer och i grupp. Detaljer som blad och barr kan vara otroligt fascinerande, precis som suset i trädkronan eller blomningen. Dessutom ligger det mycket skönhet i åldrandet och i en knotig stam. Äldre träd kan ses som reliker från en svunnen tid och många kan känna tröst i detta i en tid då omvärlden snurrar snabbare och snabbare. När Naturvårdsverket i en Sifo-undersökning frågade hur viktigt det är att det finns träd i städer, svarade över 80 procent att det är mycket viktigt, säger Jessica.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.

Gatstenen som sätts i Lunds stadskärna är i granit.