Spårväg först och stadsdel sedan

26 november, 2018
Bild för - P4S_5468.jpg

Det första vi ser när vi vandrar längs spåret från Brunnshög till forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och den blivande forskningsbyn Science Village, är en vägöverfart till en väg som ännu inte finns.

Anders Kjellson är byggledare för Lunds kommun. Han tar med oss på en vandring längs spårsträckningen och visar vad som är på gång. Söderut pågår husbygget i Brunnshög för fullt, men här i centrala Brunnshög finns ännu inga hus eller vägar. Spårvägen kommer först.

Anders Kjellson är byggledare för Lunds kommun.

- Tanken är att när människor och verksamheter flyttar in här så ska det redan finnas högklassig kollektivtrafik. Men spårvägen måste fungera även med den planerade staden, därför har vi gjort denna övergång för biltrafik till en väg som byggs senare. Alla bilkorsningar i spårvägen täcks med något som heter densifalt. Densifalt är en ljusare betongblandning som tränger ner i ett lite grövre asfaltunderlag. Den ljusa ytan signalerar bilövergång och underlaget är också tåligt, säger Anders Kjellson.

Här ser vi en vy över spåret in mot centrala Brunnshög där husbyggnationen pågår för fullt. Husen på på bilden - Flaggskeppen - har dock funnits i stadsdelen i ett tiotal år. Nu får de sällskap efter hand.

Den vita linjen i granit avgränsar spåret mot gång- och cykelvägen som i Brunnshög också ska fungera som räddningsväg.

Spåret är nu lagt från korsningen Sölvegatan-Uardavägen hela vägen ut till Science Village. Innanför Odarslövsvägen, med åkrar och gårdar, sträcker sig spåret ut mot de splitternya forskningsanläggningarna. Inte så många kör här ute om de inte har anledning och spåret växer i hemlighet och blir allt mer färdigt för varje dag. Det blir ett grönt spår. I hela spårvägen utom precis inne i centrala Lund, läggs gräs. Gräset har stått på tillväxt på Österlen och nu rullas det ut efter hand.

Vid forskningsanläggningen MAX IV ska det finnas en spårvägshållplats.

På väg ut mot MAX IV passerar vi den blivande spårvägshållplatsen i centrala Brunnshög. Här finns redan en gjuten betongplatta och nu ska kantstenar i granit sättas på plats. Spårvägen kommer att ha nio hållplatser, fyra uppe i Brunnshög med ändhållplatsen vid ESS.

Till mycket av arbetet i Brunnshög används spårgående maskiner som gör arbetet effektivt och som sparar utrymme.

De spårgående maskinerna som används vid bygget sparar mycket utrymme.

När vi går förbi spåret på väg ut till MAX IV, pågår arbete med att lägga ut jord. Längre ner i Brunnshög är gräset redan utrullat.
- Det understa jordlagret består av obearbetad matjord som är fukthållande. Sedan lägger vi en speciell jordblandning av återvunnen åkerjord, grönkompost och lite sand. Jordblandningen är speciellt utprovad för att passa gräset och vi gör blandningen själva här i Brunnshög, berättar Anders Kjellson.

På den östra sidan av spåret finns ännu ingen vit linje. Här ska stadsdel och vägar byggas vid ett senare tillfälle.

På den västra sidan av spåret är den vita linjen i granit redan satt. Den vita linjen ska avgränsa spåret ut mot gång- och cykelvägen. Här längs spåret vid Odarslövsvägen ska gång- och cykelvägen även användas som räddningsväg. På den östra sidan av spåret finns ännu ingen vit linje. Här ska stadsdel och vägar byggas vid ett senare tillfälle och nu växer här fält av solrosor.

Längre upp vid MAX IV håller arbetet med ledningarna till den lågtempererade fjärrvärmen på att avslutas. I ett schakt som snart ska fyllas igen ser vi de ledningar som bland annat ska ge spårvägsperrongerna återvunnen värme från Kraftringens nät. Kraftringen bygger en värmeväxlare som får detta att fungera.

Längs spårvägen i Brunnshög pågår jordbruksarbetet som vanligt.

Lite längre norrut passerar vi bygget av en övergång för gång- och cykel. Dessa övergångar är av betong och inte densifalt, men även gång- och cykelöverfarterna syns tydligt genom sin ljusare färg. Vid MAX IV ska det ligga en spårvägshållplats och här har man börjar forma landskapet med mjuka kullar. Kullarna ska bli en fortsättning på den böljande park som finns runt forskningsanläggningen på andra sidan Odarslövsvägen. Även kullarna runt spårvägen ska planteras med växter.

Den nya Utmarksvägen är färdig och även gång- och cykelvägen som ska ansluta till hållplatsen asfalteras. I bakgrunden ser vi forskningsanläggningen MAX IV.

Den nya Utmarksvägen är nu färdig och även gång- och cykelvägen som ska ansluta till hållplatsen asfalteras. Här sätts också plattor till gångvägen. Du ska kunna svänga in härifrån till gång- och cykelvägen som sträcker sig längs spåret från Solbjer i södra Brunnshög till Odarslövsvägen.

Med spårvägen reser du i gräs.

På vandring till framtidens gröna Lund...

Det är mycket som håller på att avslutas och blir klart nu i Brunnshög. Just denna dag gjordes en provspolning av den sista vatteninkopplingen.
- De senaste trettio åren har byggnadsarbetet blivit lättare och mindre tungt. Bland annat har maskinerna utvecklas. Tidigare hade grävmaskinerna fasta skopor, nu går skoporna att vrida och vi kan arbeta med en helt annan precision. Det våra yrkesarbetare gör bildar en grund för en stad vi ännu inte har sett. Att bygga infrastrukturen innan vi bygger bostäder gör det möjligt att resa hållbart och kollektivt redan när du flyttar in. Spår drar till sig stadsliv som en magnet. Så var det också för mer än hundra år sedan när järnvägarna byggdes. Små städer och byar runt järnvägen blomstrade. Eslöv är ett gott exempel på det.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.