Så här ser spårvägarna ut i Bilbao, Vitoria och Zaragoza

29 juni, 2018

Spårvägen i Lund har många studiebesök, vilket är roligt och spännande. I mitten av juni fick vi besök av María Concepción Ortega, Mikel Etxeberria och Borja Córdoba från företaget Idom i spanska Bilbao.

María Concepción Ortega deltog i förprojekteringen inför spårbygget i Lund. I Bilbao och i grannstäderna Vitoria och Zaragoza finns det spårväg och Mikel Etxeberria kan berätta mer om hur det fungerar i Bilbao. 

- Till en början var det ett stort motstånd mot spårvägen. Nu älskar invånarna sin spårväg och vill ha fler sträckningar, bland annat ut till universitetet som ligger 20 kilometer utanför staden. Bilbao ligger i en bergig trakt och är en långsmal stad. Det gör att det är svårt att bygga ut vägnätet för biltrafik. Staden har naturliga begränsningar i de höga bergen. Med spårvägen kommer du fram i tid och slipper bilköer, säger han.

Spårvägen i Bilbao.

Bilbao har en intressant historia även i modern tid. Staden var uppbyggd kring stora industrier som när de flyttades eller stängdes, skapade arbetslöshet och tomma lokaler. Liksom flera andra industristäder i Europa behövde Bilbao hitta en ny identitet. Staden gick från tung industri till en mer serviceinriktad arbetsmarknad, från att vara belastad av nedsmutsning till att bli en grön stad.

Spårvägen i Bilbao.

Spårvägen i Bilbao.

- I dag är floden som rinner genom staden blå. Tidigare kunde den vara grön, brun eller röd beroende på vad som hade släppts ut. Nu kan vi fiska igen i floden, säger Mikel Etxeberria.

Spårvägen i Bilbao.

Att förändra Bilbao innebar en stor utmaning och investeringar behövde göras i bland annat vattenreningskostnader. Ett samarbete med mellan de styrande i staden och näringslivet gjorde det möjligt, berättar Mikel Etxeberria.

I dag satsar på Bilbao på cykling och kollektivtrafik. Staden har både spårväg och metro och är en så kallad smart city som använder ny teknik för att göra resandet med kollektivtrafik enkelt. Dock har den backiga terrängen och det regniga vädret gjort att cykling inte varit så populärt. Men nu cyklar allt fler. Det har blivit en livsstil, säger Mikel Etxeberria.

Spårvägen i Vitoria.

Spårvägen i Vitoria.

Spårvägen i Zaragoza.

Spårvägen i Zaragoza.

Bilderna är från Bilbao, Vitoria och Zaragoza.
Foto: Idom.

Text: Kristina Strand Larsson.