Restiden mindre viktig än vad vi kan göra när vi reser

12 april, 2018
Bild för - P4S_7686.jpg

Spårväg Lund C – ESS är en del av en större miljöstrategi för Lund och för hur staden ska växa hållbart. Tillväxten ska ske genom förtätning, förädling och byggande av blandstad med både bostäder och verksamheter. Goda möjligheter till kollektivtrafik är en viktig faktor. Och givetvis ska det finnas plats för cykeln – Lunds transportmedel nummer ett.

Per Eneroth är gatuchef i Lund.

Lunds resa mot hållbart resande startade redan 1969. Det var då det så kallade ”genombrottet” – en motorväg genom Lund – stoppades i sista stund. Bland annat kvarteret Galten vid Bankgatan hann rivas innan kommunfullmäktige tog beslut om att genombrottet inte skulle förverkligas. Sedan dess har politikerna oavsett färg varit eniga om att biltrafik inte ska prioriteras högst i Lunds centrum.

Lund var en av de första städerna som tog fram en strategi för ett miljöanpassat transportsystem.

1999 kom LundaMats, en strategi för ett miljöanpassat transportsystem. Lund var en av de första städerna som tog fram en sådan strategi och staden är också en av dem som håller kvar vid modellen. Nu är staden inne på LundaMats III.

- Att Lund har lyckats så bra med att få människor att resa hållbart beror mycket på den stora enigheten bland politiker. Alla drar åt samma håll och vill att cykel och kollektivtrafik prioriteras. Sedan är också Lund som stad lämpad för cykeltrafik eftersom den är lagom stor och har en relativt sammanhållen stadsplan. Lundaborna förstår det globala perspektivet på miljöfrågor – att det lilla vi gör här, gör skillnad. De många cyklande studenterna har givetvis också betydelse, säger Per Eneroth, gatuchef i Lund.

Lund har många cyklande studenter.

Upptagningsområdet för pendlare till och från Lund sträcker sig över nästan hela Skåne. Den som behöver byta buss väljer många gånger bilen, eftersom hen vinner tid. Där har kollektivtrafiken i dag svårt att konkurrera, men det finns möjlighet att utveckla tidtabeller och linjesträckningar.

Staden ska växa inom cykelavstånd och pendlingavstånd för kollektivtrafik.

När Lund expanderar är tanken att staden ska växa inom pendlingsavstånd för kollektivtrafik och cykel och i första hand längs befintlig eller planerad spårväg.
- När vi bygger stad ska vi också hjälpa verksamheter att hamna på rätt ställe. Har du mycket fordonstransporter kanske du till exempel inte ska ha ditt företag inne i centrala Lund, säger Per Eneroth.

I den nya stadsdelen Brunnshög är miljömålen höga. En tredjedel av transporterna ska ske med cykel, en tredjedel med kollektivtrafik och en tredjedel med bil.

För den nya stadsdelen Brunnshög – som hade sitt första spadtag den 4 oktober förra året – är miljömålen höga. En tredjedel av transporterna ska ske med bil, en tredjedel med kollektivtrafik och en tredjedel med cykel. Spårvägen blir en ryggrad i den nya stadsdelen - med två hållplatser - en i södra Brunnshög och en i centrala delen. Det ska vara lätt att göra hållbara val redan vid inflyttningen.

Många väljer att bo där de har nära till kollektivtrafik.

- Kommunikationer är bland de viktigaste faktorerna när vi väljer var vi ska bo. Vi vill ha nära till kollektivtrafik, det ska vara enkelt. Vissa byggbolag tycker att den nya parkeringsnormen med endast ett fåtal boendeparkeringar är ett problem och tror inte att de ska kunna sälja lägenheter. Andra säger tvärtom att det är svårt att sälja lägenheter som har parkeringsplatser för de boende. Ingen behöver dem. Detta är kanske en generationsfråga, säger Per Eneroth.

Hur ser framtidens resande ut? Hur kommer vi att vilja leva och bo?

Per Eneroth skulle vilja lägga ännu mer tid på framtidsspaning. Hur ser vi på boende och resande i framtiden? Kanske vill vi inte äga bilar och hus, utan hellre hyra och ha en bytesekonomi. Hur definierar vi frihet kontra trygghet? 
- En spaning är att restiden blir en viktig faktor. Inte så mycket hur lång den är, utan vad jag kan göra under tiden. Hur blir det enklare att koppla upp sig och arbeta när vi förflyttar oss med spårvagn och buss? Kan vi göra något annat än cykla när vi cyklar utan att bli en säkerhetsrisk? En etnolog har sagt att när privatbilen kom var det första gången vi kunde lämna hemmet, men ändå vara hemma i vår trygga hemmiljö. Hur konkurrerar kollektivtrafiken - där vi delar utrymme med andra - med bilen som är min borg? Kanske är miljöfaktorn och friheten i att inte äga en bil så mycket viktigare för kommande generationer att detta inte ens är en fråga, säger Per Eneroth.

Text/foto Kristina Strand Larsson.