Regionstyrelsen har tilldelat NCC Sverige AB bygget av den andra delen av spårvagnsdepån

20 december, 2018

Regionstyrelsen har beslutat att tilldela NCC Sverige AB ansvar för att bygga den andra etappen av spårvagnsdepån.

I våras kom det tyvärr inte in några anbud för depåbygget. Därför delades bygget upp i två entreprenader. Skanska tilldelades den första och nu har alltså NCC Sverige AB tilldelats etapp två.

Regionstyrelsen har nu också sagt ja till att utöka investeringskostnaden från 200 till 270 miljoner kronor. Kostnadsökningen beror på flera omtag i projekteringen, att den ursprungliga entreprenaden fick avbrytas och två nya upphandlingar skulle samordnas. När man avbryter en upphandling kortas också tiden för utföraren att genomföra bygget. Det kan leda till en större risk att kunna genomföra projektet. Det syns i ett högre riskpåslag från anbudsgivare i prissättningen. Avslutningsvis har även byggmarknaden varit överhettad vilket leder till högre priser.