Regeringen ger klartecken till fortsatt utbyggnad av Brunnshög

8 augusti, 2018

Det går bra att bygga området Science Village vid ESS på Brunnshög. Det menar regeringen som har haft sista ordet kring den detaljplan som tidigare har varit upphävd.

Att arbetet med att förverkliga detaljplanen för Science Village nu kan gå vidare gör det möjligt att knyta samman de båda forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. I området ska det byggas forskningsinstitut, kontor, tillfälliga forskarbostäder, filialbyggnader för universitetet, ett besöks- och businesskontor och annan nödvändig service.

Läs mer på kommunens hemsida genom att klicka här.