Nytt samarbete med näringslivet stärker Lunds klimatarbete

23 april, 2018

Klimatsamverkan Lund är namnet på det nya samarbete som tecknades mellan Lunds kommun och flera av stadens företag under fredagen. Samarbetet är en del av Borgmästaravtalet och Lunds arbete med kommunens högt uppsatta klimatmål. Bland företagen finns allt från enskilda firmor till stora bolag som tillsammans vill hitta lösningar för, och inspirera till, klimatsmarta lösningar för en hållbar framtid.

Lund har skrivit under Borgmästaravtalet för energi och klimat, Covenant of Mayors, ett internationellt avtal för kommuner som vill gå längre i sitt klimatarbete än nationerna. Lund har som mål att minska utsläppen av växthusgaser från kommunen som geografiskt område med 80 % till år 2030 jämfört med år 1990. För att nå dessa mål behöver alla som bor och verkar i Lund bidra och här har Klimatsamverkan Lund en betydande roll:

- För att nå de högt uppsatta målen är företagen avgörande. Vi har saknat ett målinriktat samarbete med näringslivet inom klimatarbetet och med Klimatsamverkan Lund har vi nu tagit ett stort kliv i rätt riktning. Det är hos företagen som många lösningar för framtiden finns, och det är tillsammans vi kan dra lärdom av och inspirera varandra till att göra verklighet av dessa lösningar, säger Emma Berginger (MP), kommunalråd för trafik och miljö.

21 företag har visat intresse för avsiktsförklaringen
Till fredagens lansering av Klimatsamverkan Lund skrev de företag som var på plats under avsiktsförklaringen. De åtar sig bland annat att bidra till att Lunds kommuns klimatmål för det geografiska området nås, att redovisa klimatutsläpp och klimatåtgärder och att dela med sig av kunskap och erfarenheter med mera.

Lunds kommun åtar sig bland annat att verka för att vara Sveriges ledande klimatkommun, att rapportera företagens klimatåtgärder till det europeiska Borgmästaravtalet och att erbjuda stöd och rådgivning.

Samverkan är öppen för alla Lunds företag som vill vara med och bidra till det lokala klimatarbetet och Lunds kommun ser positivt på om fler vill ansluta sig efter hand.

Företag som var på plats och undertecknade Lunds kommun, AF-Bostäder, Castellum, Handelsbanken, Ideon Science Park, Kraftringen Energi AB, Lunds Klimatallians, Lunds Kommuns Fastighets AB, Miljöbron, Ottossons Färgmakeri AB, RISE Research Institutes of Sweden, Skånska Energi AB, Sustainable Studio, ViaEuropa Sverige AB, Wihlborgs Fastigheter AB.

Läs mer i pressmeddelande från Lunds kommun.