Nytänkande kvarter vann plats på första parkett i Brunnshög

14 mars, 2018

Social hållbarhet, lekfull arkitektur och stark stadskänsla är utmärkande drag hos det nytänkande bostads- och hotellkvarter som Kärnhem får möjlighet att bygga invid Nobelparken i Brunnshög.

Tekniska nämnden i Lunds kommun beslutade på onsdagen att godkänna juryns förslag av vinnare i markanvisningstävlingen för kvarteret mellan Nobelparken och Brunnshögs torg. Kärnhem Bostadsproduktion AB och Arkitema Architechs är det team av byggaktör och arkitektkontor som får möjlighet att köpa marken och göra verklighet av sitt anbudsförslag, kallat Navet, som planeras bli fem våningar högt och rymma runt 110 bostäder i olika storlekar och bostadsformer. Navet har högt fokus på social hållbarhet, synergier och blandning av verksamheter och boendeformer.

Utöver traditionella flerrumslägenheter kommer kvarteret även att innehålla ett antal studios och hotellboende. Tanken med de senare är att erbjuda tillfälliga hem som har allt som behövs men där tiden man bor är väsentligt kortare än i traditionella bostäder. Då forskningsanläggningarna MAX IV och ESS förväntas locka många gästforskare är det viktigt att den närliggande stadsdelen Brunnshög kan erbjuda personliga boenden som passar dem som stannar en kortare period i Lund.

Avgörande för tilldelningen har varit att Kärnhem och Arkitema, utöver spännande arkitektur, visat nya lösningar och höga ambitioner för sociala möten och användning av ytor. I kvarteret erbjuds bostadskoncept lämpliga för alla tänkbara faser i livet och som samman­fogas med verksamheter, co-living och co-workingmiljö som möjliggör spännande möten över grän­ser, på lika villkor.

– Konceptet visar på nytänkande inom många områden och bjuder på en fin kombination av att stärka samverkan och gemenskap inom huset och samtidigt bjuda in stadsdelen runtomkring. Det är också positivt att cykelns roll lyfts fram i förslaget med god tillgänglighet till cykelparkering, el- och lådcykelpool och cykeldepå med verktyg, säger Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden i Lunds kommun.

Med sin starka arkitektoniska gestaltning blir Navet ett landmärke i Brunnshög och en viktig del av stadsbil­den, en betydelsefull pusselbit för framväxten av Brunnshög.

Juryn bestod av tre tjänstepersoner från Lunds kommun: Malin Sjögren, stadsarkitekt, Astrid Avenberg Rosell, planarkitekt, och Börje Fennhagen, exploateringsingenjör, samt två externa arkitekter: Gunilla Svensson från Gunilla Svensson Arkitektkontor och Catharina Sternudd, universitetslektor i arkitektur LTH.

Juryns motivering:

”Navet andas framtid och känns modernt i en unik stadsdel i en innovativ stad. Kvarteret uppvisar bra anspråk mot torg och spårvägshållplats med stark urbanitet och publika lokaler. Samtidigt skapas ett intimt intryck i kvarteret då byggnaden inte har någon baksida samt i de många nischerna vilket ger en levande känsla runt hela huset. Navet ser ut som en ikonbyggnad på nära håll men med den relativt låga våningshöjden smälter kvarteret in fint i omgivningen. Navet uppvisar även innovation gällande social hållbarhet och sammantaget tros Navet ha de kvaliteter som krävs för att bli Brunnshögs nya pärla!”

Byggstart blir det tidigast mot slutet av 2019 och bostäderna kan då vara klara för inflyttning ungefär 2020-2021.

Källa och mer information, pressmeddelande Lunds kommun.