Ny trafiklösning med bättre stadsmiljö på västra sidan av Lunds centralstation

26 november, 2018

Hur fjärr- och ersättningsbussar ska köra på den västra sidan av Lunds centralstation börjar nu utkristallisera sig ytterligare. Byggnadsnämnden beslutade under torsdagen om ett inriktningsbeslut som utvecklar planerna för Lunds centralstation.

Fjärr-, ersättnings- och flygbussar i Lund kommer att stanna på den västra sidan av Lunds centralstation, det är en av förändringarna när stationsområdet successivt kommer att byggas om. Nu har byggnadsnämnden beslutat om en lösning på västra sidan som innebär att Bjerredsparken kan utvecklas och kvaliteter bibehållas samtidigt som besökaren till Lund möts av en vacker park och torg.

Lösningen i ramprogrammet från 2015 har bearbetats så att bussarna föreslås köra via Landstingsgatan och Bruksgatan, som båda förlängs, och hållplatslägen blir längs med nuvarande perrong 6. Bussarna får då en tydlig körväg och Lokförargatan kan utformas för enbart biltrafik. En annan fördel är att Bjerredsparken inte behöver brytas upp i delar av busstrafik och den nya stationsbyggnaden kan landa i en grönare och lugnare stadsmiljö på den västra sidan.

– Nu tar vi ett avgörande steg för att komma närmare det nya Lund C. Inriktningsbeslutet innebär att vi väljer att skydda norra delarna av Lokföraregatan och Bjerredsparken från ökad biltrafik och samtidigt är vi tydliga med att Lokföraregatan fortsatt ska ligga i sin nuvarande sträckning. Vi har lyssnat mycket på de närboende vid Lokföraregatan och i Sockerbruksområdet och förändrat planeringen för att minska störningar för dem, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden i Lund.

Utredningen som ligger till grund för den nya trafiklösningen innehåller också olika förslag för hur man ska röra sig med cykel, bil och till fots. Några utvecklingar av ramprogrammet föreslås, bland annat en tydligare inriktning mot att västra stationstorget ska vara en bra och levande stadsmiljö, mer än bara en plats för att angöra stationen. Det kan man uppnå genom att bland annat ha fler utåtriktade lokaler i bottenvåningarna, flytta garagerampen och ändra dragningen på cykelbanan något.

För de som kommer med bil kommer det att finnas korttidsparkeringar längs med Lokföraregatan, fram till Vävaregatan, men på den nordligaste delen av gatan får bara fordon med behörighet köra.

Läs mer i pressmeddelande från Lunds kommun.