Nu återupptas byggarbetet på Bredgatan vid Allhelgonakyrkan

10 januari, 2018

Måndagen den 15 januari är det dags att återuppta byggarbetet med ledningar i marken på Bredgatan vid Allhelgonakyrkan.Byggarbetet vid Allhelgonakyrkan kommer att pågå fram till mitten av juni, 2018. Klicka på kartan för att se en större version (nytt fönster).


Byggarbetet:


Vi fortsätter med förläggning av dag- och spillvattenledningar i korsningen vid Allhelgonakyrkan och vidare upp till sjukhusområdet. Nya ledningar ska också kopplas i korsningen Bredgatan-Norra Vallgatan. En gammal fjärrvärmekulvert och en kammare ska rivas och nya fjärrvärmerör ska läggas i marken.

Därefter väntar arbetet med återställning av gatan och bygget av själva spårvägen:
kontaktledningsfundament, kanalisation, vibrationsmattor, spår och spårplattor av betong.
Till sist kommer ytskiktet på plats, tillsammans med kontaktlednings- och belysningsstolparna.


Så påverkas trafiken:

  • Bredgatan, mellan Kävlingevägen och Allhelgona Kyrkogata är fortsättningsvis avstängd för allmän trafik; ett körfält är öppet för stadsbussarna (linje 1). Bussgatan regleras med skyltning och trafikljus.
  • Då byggarbetet påverkar framkomligheten för stadsbussarna som trafikerar Bredgatan söder om den aktuella korsningen, dras hållplatsen Åke Hans in, och linjer 2 och 4 får förändrade körvägar. Se www.skånetrafiken.se samt länken längs ner på denna sida för mer information.

  • Bredgatan i höjd med S:t Laurentiigatan är helt avstängd för all motortrafik. S:t Laurentiigatan är fortsatt öppen för dubbelriktad behörig trafik.

  • Allmän biltrafik, som ska till Bredgatan norrifrån, får köra in via Norra Vallgatan, med
    undantag under perioden 21-26 januari, då korsningen Bredgatan-Norra Vallgatan behöver stängas helt på grund av ett arbete med koppling av vattenledningar. Även senare under våren kommer denna korsning att tillfälligt behöva stängas av igen - då för fjärrvärmearbete. Mer information om det kommer under mars eller april, beroende på när arbetet ska göras.

  • Fotgängare och cyklister kan passera byggarbetsplatsen på Bredgatan längs Allhelgonakyrkan. De som kommer från S:t Laurentiigatan har samma passage som tidigare, via torgytan mellan Norra Vallgatan och Allhelgona Kyrkogata.


Byggtid:
 15 januari – mitten av juni, 2018.


Mer information från Skånetrafiken:
Linje 2 och 4 får ändrad körväg 15 januari - 16 juni, 2018