Nu är Science Village på gång

27 augusti, 2018

I början av augusti gav regeringen tillstånd till att förverkliga detaljplanen för Science Village. Först ut att byggas är Space, ett gästboende för besökande forskare och The Loop, kontorshus med restaurang och konsertsal.

Här byggs spårvägen fram till den blivande ändhållplatsen - som också kan vara den första hållplatsen  - Science Village/ESS. I bakgrund syns ESS.

Science Village är den forskarby som ska ligga mellan anläggningarna MAX IV och ESS. Här kommer det att finnas universitets- och högskolefilialer, företag, gästbostäder, forskningsinstitut, service, gym, restauranger och caféer.

Science Village fick sin första detaljplan godkänd av Lunds kommun redan i december 2016. Länsstyrelsen i Skåne ansåg dock att man borde avvakta eftersom strålsäkerhetsmyndigheten inte var klar med sin prövning av ESS. Lunds kommun bad då regeringen pröva frågan. Efter det har Strålsäkerhetsmyndigheten fattat beslut om beredskapskategori för ESS och underlaget visar att det går att bygga Science Village som planerat. Därför har regeringen gett klartecken till detaljplanen.

Ulrika Lindmark är VD för Science Village Scandinavia.

Ulrika Lindmark är VD för Science Village Scandinavia och hon är glad över att arbetet kan gå vidare.
- Det som händer nu är att de byggherrar som tidigare köpt byggrätter, kan få tillträde till sina markområden. Villkor för att börja bygga är att detaljplanen är godkänd. De första projekten som sätts igång är Space, ett gästboende med restaurang som byggs av Wihlborgs och The Loop, ett kontorshus, en mötesplats och restaurang som Skanska bygger. I bottenvåningen av The Loop finns det planer på en konsertsal med plats för 800 personer och fullstor orkester. Förhandlingar pågår med Musik i Syd, säger Ulrika Lindmark.

Redan 2019 sätts spaden i jorden för dessa byggprojekt och de planeras stå färdiga 2021.

Ännu finns det ingen bebyggelse i forskarbyn Science Village som ska ligga mellan anläggningarna MAX IV och ESS.

Något som är viktigt i Science Village - där det inte ska finnas några permanentbostäder - är att få området att leva dygnet runt. Både Space och The Loop har stor betydelse, anser Ulrika, eftersom de ska innehålla restauranger och mötesplatser. Även på andra ställen ska det finnas ställen där människor kan träffas och gång- och cykelstråk kommer att binda samman området. Spårvägens sista – eller första – hållplats ska ligga i Science Village och heter Science Village/ESS.

Spårvägen fortsätter på andra sidan Odarlövsvägen mot MAX IV och den nya stadsdelen Brunnshög. Därefter går spårsträckningen genom Ideon, Lunds Tekniska Högskola, sjukhusområdet och sedan via S:t Laurentiigatan till Clemenstorget där hållplatsen Lund C ska ligga.

Lunds universitet planerar att flytta verksamhet till Science Village, men även andra universitet vill finnas med i den dynamiska miljö som växer fram. Akademiska hus håller nu på att utveckla en hemvist för de svenska universitet som vill använda sig av forskningsmiljön i MAX IV och ESS. Här ska finnas arbetsplatser och labb-miljöer där gästande forskare kan förbereda sig.

Science Village kommer att bli en plats där människor från hela världen möter den senaste tekniken. I den blivande forskarbyn finns också trådar som sträcker långt tillbaka i historien. Här står en mölla som ursprungligen är från 1600-talet och gamla äppelträd som just nu dignar av frukt. Framtidens teknik måste också ta hänsyn till klimat, ekologisk mångfald och närmiljö.
- Den 15 september kl 9.00-15.00 har vi öppet hus i möllan. En mjölnare maler mjöl i en portabel kvarn. Vi berättar också om möllan, som var en helt ny teknik när den började användas under andra halvan av 1600-talet. Dagens höjdpunkt infaller klockan 13.00 då en invigningsceremoni för möllan med sina nya vingar hålls. Alla är välkomna hit till Möllan som har adressen Odarslövs mölla 274, säger Ulrika Lindmark.

Text/foto Kristina Strand Larsson.