Norra Vallgatan stängs av den 18 - 27 april

13 april, 2018
Bild för - karta_avstängning_norra_vallgatan_april_2018.jpg

Den 18 april kl 07.00 - 27 april kl 16.00 stänger vi av Norra Vallgatan för rivning av en kammare. En gammal fjärrvärmekammare som inte ska användas längre ska rivas i samband med att nya ledningar tagits i drift.

Gående och cyklister kan komma förbi arbetsområdet.

Biltrafik kan inte komma förbi avstängningen. Infart till Bredgatan sker söderifrån via Sandgatan och Paradisgatan eller Kyrkogatan. Kartan visar hur du kan köra.