Nattlig ledningskontroll i korsningen Bredgatan - Allhelgona Kyrkogata

6 november, 2018

Natten mellan onsdagen den 7/11 och torsdagen den 8/11 kommer vi att utföra en kontroll av ledningar i korsningen Bredgatan - Allhelgona Kyrkogata. Arbetet utförs med spolbil och sker mellan klockan 00:00 och 05:00.

Tidpunkten är vald eftersom det är den enda tid då gatan inte trafikeras av bussar i linjetrafik.

Arbetet är inte vibrerande och vi informerar närliggande fastigheter. Det kan höras en del buller från bilmotorn men vi försöker använda bygg-el så mycket som möjligt för att begränsa ljudet.