När växeln och de stora rören kom till stan

13 november, 2018
Bild för - P4S_4631.jpg

I dag hände det stora saker i spårvägsbygget. De första delarna till spårvägens växel på Clemenstorget anlände och samtidigt sänktes stora plaströr med 1,6 meter i diameter ned i schakten till dagvattenmagasinet vid Sölvegatan.

Växeln levereras i delar, eftersom hela inte får plats att transporteras samtidigt.

Växeldelarna lyfts försiktigt på plats med hjälp av en kranbil.

Först läggs växeldelarna ned på en betongplatta på Clemenstorget, sedan besiktigas delarna för att efter det sättas ihop och svetsas.

En bit spårvägsväxel svävar över Clemenstorget.

Växeln är tillverkad i Polen av tyska Vossloh. Innan växeln anländer till Lund flyttas den till Tyskland där den får en gumminkapsling. Även spårvägens räls har en sådan gumminkapsling som ska stoppa läckström eller så kallad vagabonderande ström. Vagabonderande ström är ett begrepp som används för att beskriva hur returströmmen följer andra oönskade banor. Detta stoppas av gummiinkapslingen.

Delarna till spårvägens växel surras fast ordentligt innan de lyfts på plats.

Spårvägen ska ha tre växlar. Den som monteras nu på Clemenstorget är cirka 29 x 6 meter. Vid Science Village ska en växel på 32 x 6 meter monteras. Växeln vid Ideon kommer att mäta 33 x 6 meter. Växlarna till Science Village och Ideon ska anlända före årsskiftet.

En bit växel svävar över Clemenstorget.

Erik Hellqvist är blockchef BEST på Spårväg Lund C - ESS.

- En växel består av speciella rälsbitar som har satts ihop. De blir flyttbara genom ett signalsystem och gör det möjligt att byta spår och sedan köra i andra färdriktningen. Växlarna vid Clemenstorget och Science Village är så kallade kryssväxlar. I ena hörnet av konstruktionen finns själva växeln, sedan är det korsande spår i mitten. Växlar är känsliga saker och vi har en tiondels millimeters tolerans på vissa ställen, berättar Erik Hellqvist, blockchef BEST PÅ Spårväg Lund C – ESS.

Två till tre veckor tar arbetet med växeln på varje ställe. Det som tar längst tid är arbetet med signalstyrning. Det ska dock göras i ett senare skede.

Vy över spårvä'gen mot Allhelgonakyrkan.

Clemenstorgets träd skiftar i gyllene och gult...

Dagvattenmagasinet ska ligga under jord och kommer att kunna ta hand om stora vattenmassor.

Dagvattenmagasinet strax söder om Sölvegatan ska kunna ta hand om stora vattenmassor. Magasinet består av två plaströr som är 1,6 meter i diameter och cirka 50 meter långa.

Plaströren i dagvattenmagasinet är 1,6 meter i diameter och cirka 50 meter långa.

Detta magasin behövs för att utjämna belastningen på dagvattensystemet vid stora regnmängder. Ovanpå dagvattenmagasinet blir det en cykelparkering. Lösningen med ett rörvattenmagasin gör det möjligt att använda självfallsledningar istället för att använda en pumpstation som drivs med el.

Finska kollegor är på plats för att levera rören till dagvattenmagasinet.

Alice Anderjon och Erika Camper är ingenjörer och jobbar i spårvägsprojektet.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.