Miljöstaden Freiburg inspirerar spårvägsbygget i Lund

30 maj, 2018
Bild för - Freiburg09-1098_17okt98.jpg

Staden Freiburg i Tyskland gjorde redan 1997 det som Lund gör i dag. De byggde spårväg först och stadsdel sedan. Till den planerade stadsdelen Rieselfeld lades en spårväg rakt ut på en åker. Idag bor där cirka 10 000 personer.

I Lund får de blivande invånarna i den nya stadsdelen Brunnshög goda kollektivtrafikförbindelser redan vid inflyttning. Spårvägen kommer att ha två hållplatser inne i stadsdelen – i södra och i centrala Brunnshög. Dessutom blir det gång- och cykelstråk längs hela spårvägen. Inspirationen kommer delvis från det gröna Freiburg.

Per Gunnar Andersson är vice VD för Trivector AB.

En som varit med sedan starten när det gäller planeringen av spårvägen i Lund är Per Gunnar Andersson, vice VD för Trivector AB. Han har också besökt Freiburg flera gånger och sett hur staden har utvecklats.

Per Gunnar – eller PG som han kallas – är väg och vatteningenjören som blev forskare i kollektivtrafik. Sin licenciatavhandling skrev han om regelbundna avgångstider och 1987 startade han Trivector tillsammans med två kollegor från Lunds Tekniska Högskola.
- Ett av målen med Trivector var att få ut forskningsresultat och låta dem få praktisk användning och på den vägen är det, säger PG.

PG betonar hela tiden att spårvägen inte främst har ett värde i sig, utan att det handlar om stadsutveckling. Kollektivtrafik har stor betydelse när vi vill bygga en grön stad. Då det gäller spårvägen i Lund har PG varit med i olika utredningar och jobbade även med Lundalänken – där bussar tidigare gick och nu spårvägen ska sträcka sig - i slutet av 1990-talet. 2011 var PG med och tog fram en handledning för hur man bygger spårväg i Skåne. Han har hjälpt till med lösningar för elektromagnetiska störningar vid universitetssjukhuset och ESS och finns nu med i upphandlingen av spårvagnar för Skånetrafiken.

- I Lund har de alltid varit duktiga på att först skapa kollektivtrafikleder till bostadsområden och sedan bygga. När jag pluggade körde jag buss som extrajobb och upplevde bland annat hur buss 8 gick till Gunnesbo innan området var klart. Samma sak gällde bostadsområdet Linero, säger han.

Så här ser spårvägen ut i Freiburg.

Så till Freiburg som är en intressant stad på många sätt, menar PG. Efter andra världskriget var 80 procent av staden raserad till grus. Staden hade två alternativ för återuppbyggnad – att bygga enligt gamla ritningar eller skapa en helt ny stad.

Freiburg valde att återuppbygga staden med sin medeltida stadskärna enligt äldre ritningar. Detta gjorde att det blev svårt att utöka biltrafiken när bilarna blev fler. Staden fick välja andra trafiklösningar.
- I slutet av 1970-talet hade Freiburg nästan lagt ner sin spårväg, samtidigt som biltrafiken ökade allt mer. Då valde man att tänka nytt och gjorde en plan för att göra det lätt för människor att åka kollektivt, gå och cykla. 1983 öppnades den första nya spårvägslinjen i Freiburg på många år. Spåret gick i gräs och inte i makadam, säger PG.

Freiburg är sedan lång tid tillbaka profilerad som miljöstad. Det är något alla parter har varit med på, berättar PG. Freiburg ska också ha varit först ut med att införa månadskort för kollektivtrafik till ett lågt pris.

I Freiburg lades spårvägssträckningen till de nya stadsdelarna först och begyggelsen kom sedan.

När stadsdelen Reiselfeld skulle byggas drog alltså först en spårvägslinje dit. Linjen blev färdig 1997 samtidigt som de första invånarna flyttade in och grundskolan öppnades.

Rieselfeld var tidigare ett område där avloppsvatten filtrerades och staden ägde marken. Det tog tio år att bygga stadsdelen, något som var meningen för att få en variation i arkitekturen. Centrumdelen byggdes sist.

I dag bor där 10 000 i stadsdelen. Bebyggelsen består till största delen av flerfamiljshus, omgivna av grönområden. Genom området sträcker sig spårvägen som går i gräs. I centrum finns en kyrka och stadsdelen har en idrottshall med grästak som kan användas som kälkbacke på vintern.

En annan stadsdel i Freiburg - som byggdes på lite andra premisser, med samma höga miljökrav – är Vauban. Fram till återföreningen av Tyskland hade de segrande länderna i andra världskriget militär placerad i Tyskland. I Vauban var den franska militärmakten placerad. När de lämnade Tyskland stod staden med ett stort område fullt av tomma byggnader.

Här fick Freiburg tillfälle att dra miljötänket ett steg längre. Vauban blev ett område med förtätad bebyggelse och mycket grönska. En del av den befintliga bebyggelsen kunde också återanvändas.

Spårvägen drogs till Vauban 2006. Här byggdes den delvis i befintlig bebyggelse och inte ut på en åker som till Reiselfeld. I dag är antalet bilar i Vauban 180 på 1 000 invånare.
- Freiburg är känd som en grön stad i Tyskland och säkert är det så att många av dem som bor i staden har valt den på grund av detta. Freiburg är liksom Lund en universitetsstad med många miljömedvetna invånare. Staden är populär att bo i. Tillsammans med München brukar Freiburg hamnar på första plats i olika undersökningar kring var människor vill bo, säger PG.

Lund använder samma teknik med längsgående spårbalkar som Freiburg. Detta gör det möjligt att ha gräs eller andra material i spåret.

Den öppna lösningen utan stängsel och med en vit linje som markerar spårområdet, härstammar dock från bland annat Le Mans i Frankrike och Bergen i Norge.

Spårvägen i Freiburg.

Fakta spårvägen i Freiburg

 • Spårvägen i Rieselfeld som öppnades 1997 är 1,5 km lång och var en förlängning av den nya spårväg som öppnade den första etappen 1983.
 • Spårvägen till stadsdelen Vauban är cirka 2 km. Denna sträcka öppnades 2006.
 • Spårvägsnätet som fanns 1980 bestod av en nord-sydlig linje.
 • 1983 byggdes den första nya delsträckan till de västra förorterna plus en bro över centralstationen.
 • 1994 byggdes en ny spårvagnsdepå.
 • Staden tillämpar Park and ride, vilket innebär att du parkerar bilen utanför staden, vid en av spårvägens ändstationer, vilket medför att det inte är någon biltrafik i stadskärnan.
 • Att alla affärer i staden kan nås till fots, är en viktig paroll och affärerna är uppbyggda enligt den principen.
 • Bussar går utanför stadskärnan, inne i medeltida stadskärnan är det spårväg.
 • Till distribution av varor till centrum används i stor utsträckning samdistribution. Större lastbilar lastar om varorna i utkanten av staden. Varorna distribueras sedan med mindre fordon som ofta är eldrivna.
 • 2014 förlängdes spårvägen till en ny park and ride vid motorvägen norr om staden.
 • 2015 förlängdes spårvägen ytterligare till mässområdet.
 • Freiburg har 350 resor med kollektivtrafik per invånare och år.
 • Lund har 120 resor med kollektivtrafik per invånare och år.

 

Befolkning i olika stadsdelar i Freiburg 1997.

Befolkning i olika stadsdelar i Freiburg 2010.

Befolkning i olika stadsdelar i Freiburg 2018.

 

Linjesträckningar i Freiburg.

Spårsträckningar samt öppningsår i Freiburg.

 

 

Text: Kristina Strand Larsson.
Foto: PG Andersson och Kristina Strand Larsson.
Fakta: PG Andersson.