Medeltida vallgrav hittad i S:t Laurentiigatan

27 mars, 2018
Bild för - 20180320_124835_007.jpg

Kulturens arkeolog Krister Kàm Tayanin har hittat spår av Lunds medeltida vallgrav.

Krister berättar: "Bilden är tagen vid korsningen S:t Laurentiigatan och Bredgatan, Vi ser hur den inre kanten av vallgraven svänger i riktning mot Fridhems Cykelaffär.

Vallgraven omnämns först i de skriftliga källorna år 1361, medan någon slags vallanläggning i eller omkring Lund omnämns redan år 1134. I botten av vallgraven har det bildats mörk gyttjig bottensediment som syns i bilden som kontrast till den ljusare och gråare moränleran, som vallgraven är nergrävd i."

Att vallgraven ligger här är känt sedan tidigare. Här kan du läsa en tidigare intervju med Krister Kàm Tayanin där han berättar mer om schaktövervakningen i S:t Laurentiigatan.